Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 6. Husdyrproduksjon
Størrelsesgrupper, daa Kumjølk, l omsett Mjølk, kg
årsku
Storfekjøtt, kg omsett Svinekjøtt, kg omsett Salgbare, smågr.
purke
Gagnslam
v.f. sau
Kjøt, kg
v.f. sau
Geitemjølk, l omsett Mjølk, kg
årsgeit
Egg, kg omsett
Austlandet Flatbygder/ Eastern Norway Lowlands
          0-49,9 3212 3865 452 15196 33 ---- ---- 0 ---- 22590
          50-99,9 0 ---- 0 0 ---- ---- ---- 0 ---- 12669
          100-199,9 0 ---- 125 10736 ---- 1.2 30 0 ---- 0
          200-299,9 0 ---- 815 7548 22 1.2 20 0 ---- 6955
          300-499,9 24451 8193 2565 3286 25 1.3 25 0 ---- 5160
          500- 78904 8252 5723 7941 60 1.4 29 0 ---- 7010
          Alle/ All 35390 8207 2961 6861 29 1.3 26 0 ---- 6383
Austlandet Andre bygder/ Eastern Norway Other parts
          100-199,9 4680 6124 628 0 ---- 1.5 30 3127 699 0
          200-299,9 37593 7660 1762 21 ---- 1.5 33 5269 702 7681
          300-499,9 41180 7077 3731 6465 30 1.3 23 0 ---- 3991
          500- 136214 7950 8177 32 0 1.6 33 0 ---- 7198
          Alle/ All 62108 7725 3924 1511 30 1.5 31 2040 701 5365
Agder og Rogaland Jæren
          100-199,9 33445 6720 1889 619 29 1 25 0 ---- 23202
          200-299,9 173022 7216 5511 4693 29 1.2 25 0 ---- 0
          300-499,9 216616 8224 6563 8696 31 1.2 26 0 ---- 0
          500- 304054 8619 16862 35402 28 1.3 30 0 ---- 0
          Alle/ All 194395 8257 8753 15669 29 1.3 28 0 ---- 2753
Agder og Rogaland Andre bygder/ Other parts
          100-199,9 26371 6838 733 34 ---- 1.5 30 0 ---- 7092
          200-299,9 48329 6717 3015 4936 70 1.5 29 0 ---- 2
          300-499,9 94357 8056 5007 4288 30 1.5 31 0 ---- 5022
          500- 187607 7641 12101 3352 ---- 1.5 32 0 ---- 35
          Alle/ All 92141 7602 5609 3293 46 1.5 30 0 ---- 4424
Vestlandet/ Western Norway
          0-49,9 2873 5361 79 0 ---- 0.9 10 0 ---- 13198
          50-99,9 0 ---- 0 256 ---- 0.7 12 0 ---- 0
          100-199,9 37210 6845 1211 8586 27 1.4 28 7843 653 0
          200-299,9 73656 7701 2543 1996 54 1.4 28 2195 518 4
          300-499,9 136923 8545 5305 489 20 1.4 30 2717 595 2821
          500- 269571 8743 14752 0 2 1.5 36 0 ---- 0
          Alle/ All 107243 8330 4746 2196 34 1.4 29 2707 606 1554
Trøndelag Flatbygder/ Lowlands
          100-199,9 4358 10221 1330 26381 22 0.9 18 0 ---- 0
          200-299,9 11312 7515 2077 19427 ---- 1.7 36 0 ---- 0
          300-499,9 53392 8288 3986 15049 ---- 0.9 15 0 ---- 0
          500- 145606 8301 7742 4970 17 1.6 31 0 ---- 0
          Alle/ All 74310 8288 4705 12736 19 1.5 28 0 ---- 1586
Trøndelag Andre bygder/ Other parts
          200-299,9 56400 7125 2250 0 ---- 1.3 24 0 ---- 0
          300-499,9 89357 7657 4145 3401 29 1.6 35 0 ---- 0
          500- 282924 8347 12789 0 ---- 1.4 28 0 ---- 0
          Alle/ All 130958 7996 5908 1540 15 1.4 29 0 ---- 0
Nord-Noreg/ Northern Norway
          100-199,9 5349 5876 1619 0 ---- 1.4 30 25271 631 0
          200-299,9 51031 7354 2024 0 ---- 1.2 23 0 ---- 0
          300-499,9 89499 7675 3692 147 36 1.4 30 9286 644 0
          500- 225512 7526 9481 0 ---- 1.5 33 3036 608 0
          Alle/ All 129289 7538 5534 47 36 1.4 29 7653 627 0
Alle bruk/All holdings
          0-49,9 2035 4613 143 3647 33 0.9 10 0 ---- 22286
          50-99,9 0 ---- 506 116 ---- 0.9 17 2934 589 2452
          100-199,9 17487 6797 910 6104 16 1.4 29 4974 648 2237
          200-299,9 47480 7409 2139 3536 33 1.4 28 1632 632 2921
          300-499,9 84250 8090 4171 4515 29 1.4 29 1606 627 2507
          500- 179483 8149 9806 5531 32 1.5 32 459 608 2850
          Alle/ All 91196 8000 4769 4643 26 1.4 29 1704 632 3205