Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne
  Størrelsesgruppe i m3
år
 
  Units 0-99 100-199 200-399 400- Alle skogar
Landsdel   . . . . .
Austlandet/ Eastern Norway Tal 18 11 18 28 75
Agder " . 1 5 2 8
Midt-Norge/ Central Norway " 5 6 7 1 19
Hele landet/ All regions " 23 18 30 31 102
Produksjonsgrunnlag   . . . . .
Produktivt skogareal daa 418 613 1441 3193 1597
Ståande kubikkmasse m3/daa 2.3 7.7 6.2 6.7 6.4
Balansekvantum m3/år 45 141 298 929 405
Balansekvantum m3/daa 0.11 0.23 0.21 0.29 0.25
Jordbruksareal daa 406 354 429 421 408
Aldersgruppe   . . . . .
Under 30 år/ Less than 30 years % . 6 . . 1
30-49 år/ 30-49 years " 39 22 23 39 31
50-59 år/ 50-59 years " 39 44 37 48 42
60-66 år/ 60-66 years " 13 17 27 13 18
Over 66 år/ More than 66 years " 9 11 13 . 8
Alle grupper " 100 100 100 100 100