Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport
  Størrelsesgruppe i m3
år
 
  Eining 0-99 100-199 200-399 400- Alle skogar
Region   . . . . .
Austlandet/ Eastern Norway Avverk. %, 1) 448 110 113 77 92
Agder " . 978 78 35 96
Midt-Norge/ Central Norway " 33 37 200 53 128
Hele landet/ All regions " 336 128 126 75 96
Salsvirke   . . . . .
Bartre   . . . . .
Spesialtømmer % 0 0 1 1 1
Skurtømmer % 53 43 58 66 61
Sams virke % 8 0 4 2 3
Massevirke % 38 57 36 30 34
I alt % 99 100 100 98 99
Anna virke   . . . . .
Lauvtrevirke % 0 0 0 1 1
Ved til brensel % 1 0 0 0 0
Rotsal % 0 0 0 0 0
I alt % 1 0 0 1 1
Salsvirke i alt % 100 100 100 100 100
Driftsveglengde, 2) km 0.4 0.6 0.6 0.4 0.5
Terrengforhold   . . . . .
Lett % 2 40 14 10 13
Middels % 98 60 86 90 87
Vanskeleg % . . . . .
I alt % 100 100 100 100 100
Transportutstyr   . . . . .
Jordbrukstraktor % 16 35 9 4 9
Skogstraktor % 84 65 91 96 91
I alt % 100 100 100 100 100