Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 21. Arbeidskraft
Jordbr.areal   Størrelsegrupper i m3
år
 
Gruppe Jord
skog
Enhet 0-99 100-199 200-399 400- Alle skogar
100-199,9 Bruk Tal . . . . 12
  Jord Timar . . . . 793
  Skog " . . . . 21
  I alt " . . . . 815
200-299,9 Bruk Tal . . 10 9 27
  Jord Timar . . 1752 1292 1542
  Skog " . . 115 108 92
  I alt " . . 1868 1400 1634
300- Bruk Tal 13 11 16 20 60
  Jord Timar 1502 1662 2077 1231 1594
  Skog " 33 67 61 77 62
  I alt " 1535 1729 2138 1308 1656
Alle/ All Bruk Tal 23 18 30 31 102
  Jord Timar 1290 1596 1772 1235 1469
  Skog " 36 52 73 94 67
  I alt " 1327 1648 1845 1328 1536