Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 14b, del 2. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Geiter  Fjørfe  Hester  Andre inn-  Husdyr-
   Størrelses- 

 

 

 

  og  tekter fra  produksjon
   grupper, daa  Livdyr/  Mjølk  Livdyr/  Egg  heste-  husdyr-  i alt
      slakt     slakt     hold  hold   

 

Østlandet                       
Flatbygder                       
  100-199,9       91,0     15,3         454,6    
  200-299,9       65,1     25,0     1,4    504,1    
  300-499,9  0,1     17,7     31,9         550,3    
  500-       56,0              518,7    
  Alle       51,9     19,5     0,3    511,3    
Andre bygder                       
  50-99,9  1,9   29,0           0,2    275,5    
  100-199,9  0,1   3,3  1,4     19,4  -0,3   1,3    277,4    
  200-299,9       -1,7     32,4     0,1    322,1    
  300-499,9       -1,9     53,7         514,7    
  500-       46,7              1249,4    
  Alle  0,2   4,2  1,6     25,5  -0,1   0,7    358,8    
Agder og Rogaland                       
Jæren                       
  100-199,9       0,9     13,6         634,2    
  200-299,9       3,0     30,1  -0,2       970,4    
  300-499,9                24,5    864,4    
  Alle       1,6     18,6  0,1   3,3    795,4    
Andre bygder                       
  50-99,9             -0,1       181,1    
  100-199,9       3,9     65,3         415,9    
  200-299,9  0,3   9,1               572,4    
  300-499,9       0,1          5,8    511,8    
  Alle  0,1   2,9  1,8     29,8     0,6    443,9    
Vestlandet                       
  35-49,9                    24,4    
  50-99,9  0,7   8,2           0,1    124,8    
  100-199,9  0,4   3,1  1,4     3,6  0,1   0,1    367,1    
  200-299,9       0,5     6,7  0,4       442,4    
  300-499,9                    635,1    
  Alle  0,4   3,4  0,7     2,8  0,1   0,1    329,4    
Trøndelag                       
Flatbygder                       
  100-199,9           0,1     0,2    499,0    
  200-299,9           0,1     0,1    359,6    
  300-499,9           0,1         519,2    
  Alle           0,1     0,1    443,5    
Andre bygder                       
  100-199,9             0,1   0,2    338,0    
  200-299,9                1,2    421,2    
  300-499,9                1,0    639,3    
  Alle                0,7    420,4    
Nord-Norge                       
  50-99,9  0,4   64,7               96,2    
  100-199,9  2,4   53,2      0,2  -0,1   0,8    222,3    
  200-299,9  0,1   4,3               366,2    
  300-499,9           0,4         482,9    
  Alle  1,0   30,2      0,1     0,3    295,2    
Alle bruk                       
  35-49,9  -0,8   2,8               56,7    
  50-99,9  0,7   18,8  7,8     0,4     0,1    176,3    
  100-199,9  0,5   8,5  8,8     14,8  -0,1   0,5    360,1    
  200-299,9     1,6  11,7     12,8     0,4    461,4    
  300-499,9       6,6     20,2     1,2    554,0    
  500-       50,0              593,4    
  Alle  0,2   5,4  11,4     12,9     0,5    417,5    

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015