Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 24. Driftsoverskott i jord- og skogbruk
  Størrelsesgrupper i m3
år
 
Landsdel Enhet 0-99 100-199 200-399 400- Alle skogar
Austlandet/ Eastern Norway
Bruk Holdings Tal Number 18 11 18 28 75
Driftsoverskot J Net Kr NOK 511588 569860 562230 819434 647218
Driftsoverskot S Net " 30538 40839 79691 191348 103881
Driftsoverskot S Net % 6 7 12 19 14
Agder
Bruk Holdings Tal Number . . . . 8
Driftsoverskot J Net Kr NOK . . . . 713603
Driftsoverskot S Net " . . . . 16162
Driftsoverskot S Net % . . . . 2
Midt-Norge/ Central Norway
Bruk Holdings Tal Number . 6 7 . 19
Driftsoverskot J Net Kr NOK . 585785 733719 . 608680
Driftsoverskot S Net " . -13083 194802 . 77841
Driftsoverskot S Net % . -2 21 . 11
Hele landet/ All regions
Bruk Holdings Tal Number 23 18 30 31 102
Driftsoverskot J Net Kr NOK 507676 600920 630397 787421 645246
Driftsoverskot S Net " 29872 19050 96729 176372 92151
Driftsoverskot S Net % 6 3 13 18 12
100-199,9
Bruk Holdings Tal Number . . . . 12
Driftsoverskot J Net Kr NOK . . . . 222196
Driftsoverskot S Net " . . . . 74736
Driftsoverskot S Net % . . . . 25
200-299,9
Bruk Holdings Tal Number . . 10 9 27
Driftsoverskot J Net Kr NOK . . 439904 755612 518258
Driftsoverskot S Net " . . 124445 124338 96271
Driftsoverskot S Net % . . 22 14 16
300-
Bruk Holdings Tal Number 13 11 16 20 60
Driftsoverskot J Net Kr NOK 715376 733374 863691 835561 798288
Driftsoverskot S Net " 4681 4801 89944 207572 95070
Driftsoverskot S Net % 1 1 9 20 11
Alle/ All
Bruk Holdings Tal Number 23 18 30 31 102
Driftsoverskot J Net Kr NOK 507676 600920 630397 787421 645246
Driftsoverskot S Net " 29872 19050 96729 176372 92151
Driftsoverskot S Net % 6 3 13 18 12