Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2002
Hovedtabell 7. Arbeidsforbruk pr bruk i fullverdige timer

 

Landsdeler  Jordbruk  Skogbruk  Nyanlegg  Arbeidsvederlag (kr)
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Leid arbeid   Bruker   Ekte-   Øvrig   Fam.   Arb.   Fam.arb.,   Bruker   Ekte-   Øvrig   Bruker   Ekte-   Øvrig   Jord-   Skog-   Ny-
     

 

     felle  fam.  i alt  i alt  årsverk à     felle  fam.     felle  fam.  bruk  bruk  anlegg
      Ubet.  Bet.                 1845 t                           

 

Østlandet                                            
Flatbygder                                            
  100-199,9  87  301  1301  275   13   1588   1977  0,9     93  13              218741  14653     
  200-299,9  73  372  1746  361   8   2115   2560  1,1     88  1  1   25    13      291233  12400    5251 
  300-499,9  106  469  1862  242   12   2116   2691  1,1     36    1   10          291447  5027    1454 
  500-  181  717  2086  272   5   2363   3262  1,3     44  1     27          325478  6204    3767 
  Alle  112  478  1773  280   9   2062   2652  1,1     58  3     16    3      283991  8428    2630 
Andre bygder                                            
  50-99,9  35  289  1610  476   21   2106   2430  1,1     70  1  2   6          276481  9789    793 
  100-199,9  111  314  1741  337   15   2093   2517  1,1     71  2     13          275578  9704    1675 
  200-299,9  236  337  1791  486   20   2297   2870  1,2     73  2     9    5      302839  10088    1793 
  300-499,9  129  532  2057  619   28   2704   3365  1,5     86  5     17          361189  12242    2153 
  500-    1522  2758  167   53   2978   4500  1,6     98                406237  13382     
  Alle  136  393  1825  425   20   2271   2799  1,2     75  2     11    1      300294  10324    1638 
Agder og Rogaland                                            
Jæren                                            
  100-199,9  253  469  1992  474   15   2482   3204  1,3     1       1          351876  172    172 
  200-299,9  232  596  2610  438   17   3065   3893  1,7     6       3          421327  892    399 
  300-499,9  142  1208  2216  508   28   2753   4102  1,5            161          379074     22150 
  Alle  246  654  2221  440   17   2678   3578  1,5     3       24          372392  448    3255 
Andre bygder                                            
  50-99,9  126  541  1062  397      1459   2126  0,8     47  5  1   16    32      199105  7185    6542 
  100-199,9  177  352  1951  369   20   2340   2868  1,3     71  21     24    5      318639  12488    3915 
  200-299,9  211  453  2200  484   13   2696   3361  1,5     61  1     79    2   34   367190  8382    15607 
  300-499,9  105  581  2113  786   1   2901   3587  1,6     82       6          394741  11312    742 
  Alle  174  431  1929  450   13   2392   2997  1,3     66  11     38    7   11   325797  10387    7633 
Vestlandet                                            
  35-49,9  548  164  1412  310   10   1732   2444  0,9     10                232155  1340     
  50-99,9  203  370  1673  283   7   1963   2536  1,1     39  6     21          264045  6001    2794 
  100-199,9  196  436  2007  309   20   2337   2969  1,3     51  3     35          315101  7290    4749 
  200-299,9  479  701  1917  545   16   2478   3658  1,3     66  4  1   171    12      333042  9613    24948 
  300-499,9  366  698  2063  342   12   2418   3481  1,3     32  2     131          325822  4587    17782 
  Alle  280  475  1903  344   16   2263   3018  1,2     48  4     60    2      304866  6947    8377 
Trøndelag                                            
Flatbygder                                            
  100-199,9  55  428  1861  415   22   2299   2782  1,2     51  3              313959  7357     
  200-299,9  107  309  1745  407   13   2166   2581  1,2     58  1     24          296703  8029    3309 
  300-499,9  115  362  1968  188   10   2167   2644  1,2     56  1              296798  7832     
  Alle  115  367  1847  347   17   2211   2693  1,2     54  1     10          302643  7552    1354 
Andre bygder                                            
  100-199,9  181  415  2106  516   32   2655   3251  1,4     60  3  1   3          346801  8303    316 
  200-299,9  213  533  2310  370   22   2701   3447  1,5     81       26          350485  10428    3361 
  300-499,9  207  718  2468  527   26   3021   3946  1,6     60       110          391211  7991    14293 
  Alle  197  510  2243  465   27   2735   3443  1,5     67  1     30          355859  9019    3850 
Nord-Norge                                            
  50-99,9  44  223  1474  304      1778   2045  1,0     12       1          224036  1534    181 
  100-199,9  54  409  1675  520   26   2220   2684  1,2     51  2     31    15      278657  6670    5742 
  200-299,9  136  496  2143  515   39   2696   3329  1,5     38       33    19      337351  4864    6479 
  300-499,9  133  697  2478  693   29   3200   4030  1,7     34       76          399177  4307    9277 
  Alle  93  461  1926  525   27   2479   3033  1,3     39  1     36    12      310455  5078    5886 
Alle bruk                                            
  35-49,9  481  195  1313  296   7   1617   2293  0,9     16                216559  2096     
  50-99,9  140  382  1491  328   7   1826   2347  1,0     39  3     13    4      242838  5705    2319 
  100-199,9  138  383  1835  381   20   2237   2757  1,2     60  5     18    3      298188  8758    2743 
  200-299,9  198  451  1989  449   18   2456   3105  1,3     63  1     44    7   4   327761  8666    7380 
  300-499,9  140  554  2055  405   17   2477   3171  1,3     48  1     38          331992  6656    4971 
  500-  213  796  2191  258   16   2464   3473  1,3     49  1     22          339011  6861    3027 
  Alle  164  456  1901  391   17   2310   2929  1,3     55  3     29    3   1   308970  7862    4398 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015