Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9 29,1  3,2  10,5    8,6   14,3  119,0    2,4    1,5   0,2
  200-299,9 140,8  12,9  26,0    59,1   101,4  88,6    7,6    1,7   0,2
  300-499,9 139,3  14,0  26,3    50,3   35,9  180,7    18,8    0,3   0,1
  500- 150,5  13,8  36,4    54,5   25,4  239,3    0,9    4,1   0,4
  Alle 115,9  11,1  24,6    43,2   40,9  162,4    8,3    1,7   0,2
Andre bygder                         
  50-99,9 24,9  4,9  3,1    -0,5           0,1  42,9   5,2
  100-199,9 112,1  8,9  18,8    26,3   22,3  14,8    2,7  1,5  30,5   5,1
  200-299,9 180,4  12,2  34,3    54,6   17,0  7,1    19,9  1,5  16,3   2,8
  300-499,9 273,3  12,5  52,7    97,5     0,3      2,2  27,9   5,1
  500- 288,5  7,5  56,9    168,6           1,9  32,3   4,2
  Alle 167,1  10,0  30,9    56,3   13,6  8,1    5,9  1,6  27,6   4,5
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 262,6  20,6  45,2    61,3   78,9  47,9    7,3  1,2  26,2   3,4
  200-299,9 565,7  18,3  83,7    78,7   181,8  442,1    66,2  0,4  14,5   2,0
  300-499,9 647,9  29,2  90,0    172,4   33,3  58,7    8,3  2,0  36,1   6,5
  Alle 511,9  21,1  80,0    103,8   131,0  166,3    31,5  1,1  28,9   5,0
Andre bygder                         
  50-99,9 16,9  14,1  8,2    2,7   106,9  -0,3      4,3  7,0   1,2
  100-199,9 182,4  17,2  22,8    18,8   83,0  89,9    3,6  0,3  14,5   3,1
  200-299,9 296,2  24,2  50,5    109,2     1,6      0,4  27,4   3,6
  300-499,9 356,1  27,0  50,2    117,6     25,2    0,1  0,8  48,0   7,5
  Alle 237,6  21,4  36,1    71,5   38,7  56,2    1,4  0,8  26,9   4,2
Vestlandet                         
  35-49,9                      10,1   2,1
  50-99,9 37,9  4,1  3,4    12,0   11,8  56,6    2,2    13,5   3,2
  100-199,9 183,5  17,3  28,1    47,7   31,5  68,6    2,5  1,5  22,3   4,3
  200-299,9 242,5  13,8  43,6    52,9   6,8  35,1    1,6  2,6  31,6   4,6
  300-499,9 388,0  26,4  64,3    105,5   14,5  160,0    25,7  0,4  22,5   4,1
  Alle 205,8  14,8  33,9    55,6   17,5  68,1    5,8  1,2  22,4   4,1
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  100-199,9 147,3  24,1  25,9    48,5   -1,2  317,7    20,7       
  200-299,9 168,3  22,7  31,6    56,1   7,7  109,2    6,3  0,3  10,9   2,1
  300-499,9 192,4  7,0  41,2    66,2   16,5  97,6    35,6  0,7  2,4   0,6
  Alle 178,0  19,1  34,7    69,0   10,3  167,9    19,4  0,3  6,2   1,3
Andre bygder                         
  100-199,9 239,9  14,5  38,7    49,3   4,8  39,7    0,8    29,1   4,1
  200-299,9 283,8  12,2  38,4    86,0           1,1  49,1   6,3
  300-499,9 388,8  13,9  61,7    108,7           2,4  39,5   4,7
  Alle 317,8  13,9  48,7    82,7   1,6  13,4    0,3  1,1  37,7   4,8
Nord-Norge                         
  50-99,9                    0,2  9,1   1,9
  100-199,9 66,9  9,1  15,0    19,8           6,6  54,8   7,5
  200-299,9 226,2  5,9  32,9    53,4   0,1  0,2      0,5  18,6   3,5
  300-499,9 369,3  10,7  60,4    89,0   1,6  4,4    -0,1  0,2  5,5   1,0
  Alle 226,2  7,7  36,7    57,8   0,4  1,2      1,7  21,9   3,5
Alle bruk                         
  35-49,9 0,1           156,9  70,6    27,1    6,1   1,2
  50-99,9 27,5  4,3  3,5    5,9   16,4  26,1    1,0  0,5  17,7   3,2
  100-199,9 141,7  12,9  23,3    32,3   28,3  67,2    3,5  1,4  23,4   3,8
  200-299,9 231,7  13,9  38,4    63,7   30,5  57,6    9,1  0,9  19,8   3,0
  300-499,9 299,6  16,3  50,1    89,7   15,4  83,4    12,2  0,9  18,0   2,9
  500- 274,3  15,2  57,9    115,2   16,2  180,8    1,4  0,4  14,9   2,3
  Alle 208,5  13,5  35,7    60,6   25,9  76,4    7,3  1,0  19,6   3,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015