Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 14b, del 1. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk.
Husdyrprodukter eksklusive drifts-, distrikts- og grunntilskudd

 

Landsdeler  Storfe  Griser  Sauer
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

   grupper, daa  Mjølk  Liv-  Ku-  Annet  Små-  Slakte-  Purker/  Liv-  Slakt  Ull
         dyr  slakt  slakt  gris  gris  råner  dyr      

 

Østlandet                         
Flatbygder                         
  100-199,9   10,9  7,2    13,5   -0,9  137,1      0,4  17,8   1,8
  200-299,9 43,0  6,3  22,0    35,0   232,7  169,7    11,7  3,0  4,3   0,2
  300-499,9 236,1  21,1  49,1    55,3   91,5  139,8    14,4  0,8  17,1   1,8
  500- 251,0  48,9  66,6    124,6   44,7  119,6    3,1    7,9   0,7
  Alle 159,0  24,8  41,2    65,1   97,5  148,9    7,4  0,9  11,1   1,1
Andre bygder                         
  50-99,9 63,6    10,1    20,8             63,4   6,7
  100-199,9 87,7  10,5  22,7    26,2   15,3  25,2    0,4  1,4  48,9   5,0
  200-299,9 195,9  20,8  45,2    68,2         0,1  2,0  56,9   5,9
  300-499,9 398,9  35,1  80,2    177,6   19,7  7,6    1,6  1,9  43,4   3,3
  500- 716,8  41,3  160,5    289,7           1,3  15,9   1,0
  Alle 295,9  24,2  64,2    119,8   27,1  9,4    0,6  1,6  44,7   4,1
Agder og Rogaland                         
Jæren                         
  100-199,9 447,3  15,1  77,8    112,6   172,8  211,7    31,7       
  200-299,9 437,4  32,8  90,6    142,2   101,5  454,0    6,4  2,1  46,0   5,1
  300-499,9 1103,2  52,8  161,6    218,1   14,8  449,5    16,9  1,6  42,0   5,6
  500- 946,2  49,9  159,2    92,0   64,5  831,2    18,7  65,2  258,5   29,0
  Alle 722,4  38,0  118,0    151,6   65,8  437,3    14,5  9,1  61,4   7,2
Andre bygder                         
  100-199,9 149,8  20,3  37,9    13,9   170,0  10,8    20,7  3,6  25,6   4,3
  200-299,9 316,5  29,4  65,3    104,8           3,0  31,7   5,4
  300-499,9 477,9  43,2  103,3    163,0   54,3  172,7    12,1  4,6  103,0   9,8
  500- 604,9  46,9  156,9    360,3     236,9    0,1  6,3  169,1   19,6
  Alle 367,6  34,1  85,3    143,7   58,5  107,7    9,1  4,1  78,6   8,9
Vestlandet                         
  35-49,9                      4,7   1,0
  50-99,9 25,1  2,2  4,2    17,6           0,6  24,5   2,0
  100-199,9 245,3  18,9  45,9    63,2   13,2  71,6    2,7  0,5  35,5   2,9
  200-299,9 470,2  40,2  78,3    86,0   41,5  82,0    0,8  0,7  41,7   4,4
  300-499,9 553,0  31,6  110,4    177,0   18,2  86,4    1,2  5,6  76,4   9,1
  500- 1045,4  10,2  263,1    544,8           20,1  77,1   7,6
  Alle 371,6  23,1  72,6    112,5   17,9  59,8    1,2  2,8  45,2   4,7
Trøndelag                         
Flatbygder                         
  200-299,9 175,5  11,1  33,9    54,3   0,3  47,7    2,6  4,1  94,1   4,4
  300-499,9 482,3  30,3  105,4    197,4   30,9  191,6    7,1    0,6   
  500- 306,4  66,6  98,4    320,7   46,1  290,2    90,5       
  Alle 331,7  32,5  77,1    173,9   31,3  203,3    25,8  1,0  23,4   1,1
Andre bygder                         
  200-299,9 479,1  37,8  87,6    100,0           3,1  55,6   4,6
  300-499,9 469,8  55,3  110,7    127,6   0,7  71,9    0,7  1,2  66,3   5,5
  500- 1041,6  12,6  187,6    417,9             44,6   4,3
  Alle 527,2  39,1  105,5    146,2   12,8  85,4    1,9  1,8  57,8   5,0
Nord-Norge                         
  100-199,9 73,1  4,0  16,1    19,5           1,9  67,3   6,1
  200-299,9 300,1  15,6  55,4    70,1           0,1  63,5   8,1
  300-499,9 557,8  22,5  95,1    159,3   72,5  60,2    8,7  4,0  49,2   5,5
  500- 967,3  16,8  162,5    274,5     35,0      0,8  31,9   2,7
  Alle 456,3  16,0  79,2    125,8   28,0  28,7    3,4  2,1  52,6   5,8
Alle bruk                         
  35-49,9   2,5  0,4    -1,4   197,2  136,1    -0,9    2,2   0,5
  50-99,9 29,3  1,2  5,5    14,7   14,3  1,9    1,3  0,3  25,2   2,3
  100-199,9 142,0  13,7  29,8    36,8   37,7  98,7    5,8  1,2  35,9   3,6
  200-299,9 301,6  24,5  59,0    78,0   57,6  88,0    3,0  2,1  45,8   4,5
  300-499,9 486,0  33,7  94,1    149,2   43,9  126,8    7,8  2,5  47,3   4,8
  500- 558,4  41,2  124,9    246,0   25,3  140,2    10,4  5,2  44,8   4,7
  Alle 355,9  26,7  72,4    117,5   45,4  109,3    6,2  2,4  42,2   4,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015