Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   3,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  50-99,9 39,5    6,7   18,0     6,5   70,7    3,2    67,5   
  100-199,9 57,4    10,7   27,1     8,3   103,5    7,6    95,9   
  200-299,9 87,0    19,3   38,5     10,2   155,0    16,0    139,0   
  300-499,9 108,3    29,7   62,8     12,2   213,0    23,0    190,0   
  500- 186,2    59,7   82,1     24,0   352,0    30,9    321,1   
  Alle 111,5    30,4   53,7     13,8   209,4    19,8    189,6   
Andre bygder                           
  50-99,9 39,2    10,2   11,0     5,9   66,3    3,2    63,1   
  100-199,9 61,8    14,4   25,5     7,5   109,2    8,1    101,1   
  200-299,9 81,7    21,4   35,2     10,1   148,4    21,3    127,1   
  300-499,9 100,0    29,9   44,4     12,2   186,5    29,3    157,2   
  500- 190,5    56,2   82,6     22,1   351,4    22,0    329,4   
  Alle 90,8    24,7   38,5     11,1   165,1    17,8    147,3   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 80,2    17,1   58,7     9,3   165,3    9,9    155,4   
  200-299,9 82,5    14,9   74,6     9,9   181,9    1,2    180,7   
  300-499,9 91,0    21,0   121,2     12,7   245,9    3,5    242,4   
  500- 157,8    53,8   173,7     16,3   401,6    32,6    369,0   
  Alle 91,0    21,4   93,8     11,0   217,2    7,9    209,3   
Andre bygder                           
  100-199,9 73,2    14,4   31,2     8,5   127,3    20,1    107,2   
  200-299,9 99,7    23,6   28,0     11,6   162,9    24,6    138,3   
  300-499,9 108,3    31,9   55,1     10,2   205,5    11,2    194,3   
  500- 176,3    44,3   68,9     25,8   315,3    67,0    248,3   
  Alle 100,2    24,6   40,4     11,5   176,7    23,7    153,0   
Vestlandet                           
  35-49,9 46,5    13,3   1,8     3,5   65,1    14,8    50,3   
  50-99,9 58,1    8,0   16,7     6,1   88,9    7,2    81,7   
  100-199,9 60,9    13,0   21,7     7,8   103,4    9,6    93,8   
  200-299,9 85,6    20,2   28,9     11,5   146,2    12,2    134,0   
  300-499,9 131,0    28,1   44,7     17,7   221,5    47,0    174,5   
  500- 150,2    44,7   191,4     17,1   403,4    8,6    394,8   
  Alle 82,4    18,2   32,4     10,5   143,5    17,4    126,1   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 43,0    13,2   27,9     5,4   89,5    6,2    83,3   
  200-299,9 75,0    15,9   31,2     10,1   132,2    9,8    122,4   
  300-499,9 101,5    24,6   42,9     14,5   183,5    6,8    176,7   
  500- 127,9    45,4   107,3     17,4   298,0    12,3    285,7   
  Alle 84,4    21,3   41,5     11,6   158,8    8,3    150,5   
Andre bygder                           
  100-199,9 82,7    17,8   14,8     11,6   126,9    6,1    120,8   
  200-299,9 83,0    21,2   21,3     12,3   137,8    11,4    126,4   
  300-499,9 93,2    27,4   67,5     11,6   199,7    21,7    178,0   
  500- 134,5    33,2   125,7     15,4   308,8    8,1    300,7   
  Alle 94,7    24,7   54,3     12,3   186,0    13,9    172,1   
Nord-Norge                           
  50-99,9 36,9    10,5   3,0     4,6   55,0    5,3    49,7   
  100-199,9 57,7    12,4   35,2     4,2   109,5    2,8    106,7   
  200-299,9 90,1    22,1   44,5     10,1   166,8    10,1    156,7   
  300-499,9 103,8    26,4   50,4     12,5   193,1    13,4    179,7   
  500- 199,7    44,1   90,0     24,6   358,4    31,4    327,0   
  Alle 97,9    23,6   47,3     11,2   180,0    12,0    168,0   
Alle bruk                           
  35-49,9 56,9    11,9   14,9     5,2   88,9    15,9    73,0   
  50-99,9 48,8    8,8   13,3     6,2   77,1    4,9    72,2   
  100-199,9 63,4    13,6   27,0     7,8   111,8    9,3    102,5   
  200-299,9 85,6    20,0   37,0     10,6   153,2    14,2    139,0   
  300-499,9 106,3    28,0   57,3     13,0   204,6    21,4    183,2   
  500- 176,7    52,3   97,8     22,1   348,9    28,2    320,7   
  Alle 95,4    24,1   46,5     11,8   177,8    16,4    161,4   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015