Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2022
Hovedtabell 17a, del 5. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt. Vestlandet, del 1
Regioner
Storleiksgrupper
Vestlandet
100-199,9
Vestlandet
200-299,9
Vestlandet
300-499,9
Vestlandet
>500
Vestlandet
Alle
Tal bruk 12 20 23 20 75
Alder på brukar 56 48 50 52 51
Jordbruksareal 168 237 374 752 405
Herav leigd 68 114 219 479 236
Eigedelar i jordbruket: 2645853 4053353 7213416 10580179 6537726
Varelager 142327 219153 380125 675027 377792
Buskap 337295 488576 673239 1482938 786164
Maskinar og reiskapar 343037 496803 799513 1126450 732937
Traktorar 385625 373153 541353 381825 429042
Driftsbygningar 826111 1735194 3616294 4731742 2965691
Jord etc. 611457 740476 1202891 2182196 1246099
Arbeidsinnsats i alt (J) 2720 3647 3674 5154 3909
Herav familien 2174 2786 2715 3707 2912
Arealbruk: ---- ---- ---- ---- ----
Korn 0 0 0.2 0 0.1
Poteter 0 0 0.1 0 0
Grovfôr og beite 167.7 235.5 371.7 746.5 402.7
Anna 0.4 1.8 1.9 5.6 2.6
Avlingar pr daa: ---- ---- ---- ---- ----
Korn ---- ---- ---- ---- ----
Poteter ---- ---- 2500 ---- 2500
Grovfôr og beite 364 383 351 335 349
I alt 363 380 349 332 346
Storfehald: ---- ---- ---- ---- ----
Årskyr 15.4 21.4 29.7 46.5 29.7
Kviger og kalvar (gj.sn.) 20.5 29.8 39.9 88.8 47.1
Oksar over 1 år (gj.sn.) 0.6 2.2 3.5 18.6 6.7
Mjølk/årsku 6874 7841 8383 8757 8310
Omsett mjølk 96014 150566 221946 371432 222625
Mjølkekvote 105727 168472 234721 417127 245057
Kraftfor/årsku 15155 18538 20561 23754 21059
Grovfôr/årsku 10.9 11 12.5 16.1 13.6
Pris: Mjølk utan tilskot 6.06 6.22 6.2 6.3 6.24
Kukjøt utan tilskot 53.49 55.16 57.13 57.22 56.59
Anna storfekjøt u.tilsk. 57.25 62.51 62.03 64.93 63.83
Produksjonsinntekt mjølk: 581899 935853 1377058 2340760 1389165
Driftstilskot 221447 224946 221936 203461 217734
Distriktstilskot 56912 85400 123100 205223 124356
Prod. inntekt kukjøt 87037 142898 200204 421179 225742
" anna storfekjøt 38009 161613 234116 763880 324675
Tilskot kjøt 11884 35221 46168 149414 65296
Produksjonsinntekt livdyr 61288 49230 57746 61239 56973
Anna husdyrhald -115 2040 10828 11423 6893
Netto mek. kostn./daa 1276 1370 1141 1186 1208
Dekningsbidrag/daa 6330 6249 5231 4747 5223
Vederl. til arb. og EK 384508 366816 379514 505699 424899
Vederl. til fam. arb. og EK 381224 355529 371579 513447 420589
Fam. arbeidsforteneste 345058 338889 366335 484547 396520
Skattejust. vederlag til A&EK 429705 401167 412670 537029 459050