Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Gave-  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
     m.m.  arbeid  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9 30,9   6,3   4,5   7,2   12,9   9,0   3,0   12,5  2,3   2,2   41,9  
  200-299,9 46,0   16,4   6,6   10,6   19,2   12,7   3,9   17,6  2,9   2,3   58,6  
  300-499,9 56,6   13,6   8,0   15,7   23,7   13,8   7,4   22,9  6,7   3,6   78,1  
  500- 91,3   12,2   12,4   23,2   42,7   27,5   14,5   31,9  6,0   3,1   125,7  
  Alle 51,3   12,3   7,2   13,1   22,0   13,9   6,2   19,9  4,5   2,8   69,3  
Andre bygder                                
  50-99,9 19,8   2,9   2,1   4,9   8,7   6,2   0,7   11,5  0,7   1,5   29,3  
  100-199,9 30,2   10,9   3,3   7,9   14,8   7,8   1,5   15,1  1,5   1,6   42,3  
  200-299,9 37,6   7,3   4,1   10,8   22,1   13,4   2,1   20,2  2,5   1,5   61,8  
  300-499,9 45,2   12,7   5,7   11,9   21,7   16,2   4,0   14,1  1,7   2,0   59,7  
  Alle 34,2   8,8   3,9   8,5   16,4   9,8   1,8   15,7  1,6   1,6   46,9  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  50-99,9 26,4   16,6   3,2   4,9   13,9   4,2      17,7  1,2   5,0   42,0  
  100-199,9 50,5   20,3   6,8   5,6   18,2   8,3   0,1   25,9  3,1   1,4   57,0  
  200-299,9 87,4   1,8   10,8   9,1   26,5   15,2   1,2   37,6  3,5   2,9   86,9  
  Alle 55,7   18,2   7,3   6,4   20,3   9,2   0,4   28,7  2,9   2,3   63,8  
Andre bygder                                
  50-99,9 24,9   11,4   3,6   3,1   7,4   5,4   0,3   6,8  2,3   0,4   22,6  
  100-199,9 42,0   16,5   5,0   7,7   17,2   10,6   1,9   19,2  1,3   1,4   51,6  
  200-299,9 47,6   35,6   6,9   10,7   23,4   17,3   2,0   18,2  2,1   3,5   66,5  
  Alle 39,9   19,4   5,1   7,5   16,3   10,7   1,6   16,7  1,7   1,5   48,5  
Vestlandet                                
  35-49,9 9,4   23,3   1,0   3,8   9,6   3,0   0,8   6,7  1,8   2,5   24,4  
  50-99,9 23,2   12,0   2,2   3,6   12,0   5,1   0,4   10,1  1,0   1,8   30,4  
  100-199,9 45,6   16,2   4,9   6,4   19,7   7,7   0,9   17,6  1,8   1,5   49,2  
  200-299,9 76,0   19,3   7,6   9,6   24,1   7,3   0,8   17,8  3,6   2,4   56,0  
  Alle 38,4   16,1   4,0   5,9   16,8   6,4   0,7   14,3  1,7   1,8   41,7  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 36,3   11,9   5,4   7,4   14,7   8,1   0,6   21,2  3,7   1,3   49,6  
  200-299,9 32,5   8,6   4,6   7,9   17,6   8,1   1,3   21,6  4,7   1,8   55,1  
  300-499,9 42,9   22,9   6,0   12,6   18,7   8,3   8,4   23,8  2,8   1,5   63,5  
  Alle 35,5   11,8   5,1   8,3   16,5   8,1   2,0   21,4  3,9   1,5   53,4  
Andre bygder                                
  100-199,9 39,6   21,1   3,9   7,2   16,7   9,6   0,2   13,4  3,3   1,7   44,9  
  200-299,9 60,3   15,2   5,5   8,4   19,7   9,7   1,2   20,7  2,5   1,2   55,0  
  Alle 50,3   17,7   4,7   8,0   19,1   10,5   0,6   16,9  2,9   1,5   51,5  
Nord-Norge                                
  50-99,9 34,3   7,2   1,6   6,4   10,5   5,7   0,9   12,8  0,5   0,2   30,6  
  100-199,9 41,9   7,1   1,9   7,2   12,1   7,7   0,8   11,5  0,9   0,3   33,3  
  200-299,9 63,5   25,2   1,6   10,5   19,1   12,7   0,4   18,1  0,9   0,4   51,6  
  300-499,9 83,6   9,4   2,1   13,8   28,1   10,9      14,5  0,3   0,4   54,2  
  Alle 48,3   13,0   1,8   8,3   14,7   9,0   0,6   13,7  0,8   0,3   39,1  
Alle bruk                                
  35-49,9 11,7   19,5   1,7   4,0   8,8   3,0   0,7   5,9  2,0   2,1   22,5  
  50-99,9 23,6   9,2   2,3   4,3   10,4   5,4   0,5   10,7  1,0   1,4   29,4  
  100-199,9 38,5   13,4   4,2   7,2   15,8   8,5   1,3   16,1  2,0   1,4   45,1  
  200-299,9 51,2   15,6   5,2   9,9   20,4   11,9   1,9   20,0  2,7   1,7   58,6  
  300-499,9 58,7   15,2   7,3   15,0   24,2   13,7   6,0   22,1  4,9   2,8   73,7  
  500- 100,9   11,0   13,4   22,3   41,9   26,2   13,0   31,5  5,4   3,0   121,0  
  Alle 43,3   13,7   4,8   8,8   17,9   10,0   2,3   17,3  2,5   1,8   51,8  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015