Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 13b, del 1. Faste kostnader og kostnader i alt i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leid arbeid  Driv-  Vedlikehold  Vedlike-
   Størrelses- 

 

  stoff, 

 

  hold
   grupper, daa  Avløser,  Gave-  Sosiale  o.l.  Maskiner,  Traktor  Yrkesbil,  Drifts-  Grøfter,  Jord,  i alt
      m.m.  arbeid  utgifter     redskaper     skurtresker  bygn.  vannanl.  veger   

 

Østlandet                                   
Flatbygder                                   
  100-199,9 26,5   9,4   0,9    9,0   12,9   8,6    1,2   12,9  2,4    2,2   40,2  
  200-299,9 47,8   11,7   2,1    15,0   21,1   13,1    3,7   16,2  3,3    3,7   61,1  
  300-499,9 55,2   14,9   4,7    22,2   29,0   14,3    5,6   22,7  4,9    4,4   80,9  
  500- 83,5   23,4   7,1    44,1   41,6   20,5    15,4   22,4  8,3    6,1   114,3  
  Alle 53,8   15,7   4,0    22,3   26,4   14,1    6,3   19,1  4,7    4,1   74,7  
Andre bygder                                   
  50-99,9 29,3   4,7   0,1    5,6   9,8   6,2    0,1   10,0  0,7    1,3   28,1  
  100-199,9 40,7   5,3   0,9    10,6   15,5   6,0    2,0   16,8  1,4    2,6   44,3  
  200-299,9 47,9   12,4   0,8    13,7   18,5   10,9    1,7   16,7  2,0    3,1   52,9  
  300-499,9 53,5   13,6   1,4    19,2   27,7   11,6    1,8   20,3  5,8    4,1   71,3  
  500- 133,6   27,1   9,9    28,9   45,5   37,7    4,7   29,9  6,2    12,6   136,6  
  Alle 46,2   8,9   1,2    12,6   18,3   9,2    1,8   16,9  2,2    3,1   51,5  
Agder og Rogaland                                   
Jæren                                   
  100-199,9 57,5   19,5   0,7    9,9   12,8   5,0    0,6   22,4  3,9    2,1   46,8  
  200-299,9 69,1   36,4   1,7    11,5   21,1   14,8    2,1   39,5  6,1    3,5   87,1  
  300-499,9 156,2   3,5   1,0    15,6   40,7   13,3       38,6  3,1    5,7   101,4  
  Alle 76,7   23,3   1,4    11,1   20,9   10,2    1,5   31,6  4,7    3,0   71,9  
Andre bygder                                   
  50-99,9 45,0   24,0   4,6    4,2   10,9   4,9    0,3   10,6  1,4    1,2   29,3  
  100-199,9 42,0   8,3   1,2    8,8   16,7   6,8    0,7   14,0  1,7    1,9   41,8  
  200-299,9 72,9   19,0   1,8    14,1   21,7   10,5    0,9   20,5  1,9    2,1   57,6  
  300-499,9 89,1   18,5   3,6    18,9   38,5   15,5    1,7   20,0  1,7    6,2   83,6  
  Alle 56,0   15,2   2,1    10,7   19,1   8,4    0,8   16,2  1,7    2,2   48,4  
Vestlandet                                   
  35-49,9 9,3   18,5   1,2    2,5   12,5   1,8       9,5  0,3    1,6   25,7  
  50-99,9 35,6   11,0   1,2    4,5   11,1   4,3    0,2   9,6  1,0    1,2   27,4  
  100-199,9 57,0   14,4   0,8    8,6   19,8   8,3    0,6   17,2  1,9    2,0   49,8  
  200-299,9 58,9   14,3   1,2    10,5   22,7   7,8    0,9   17,1  1,8    2,8   53,1  
  300-499,9 73,2   27,4   0,8    14,0   27,7   6,0       19,7  2,1    2,1   57,6  
  Alle 49,8   14,7   1,0    7,8   18,0   6,6    0,5   14,9  1,5    1,9   43,4  
Trøndelag                                   
Flatbygder                                   
  100-199,9 52,3   4,6   0,7    10,0   14,4   8,6    0,7   18,0  3,4    2,3   47,4  
  200-299,9 47,9   11,9   0,4    9,9   21,2   11,3    1,3   21,2  2,7    2,7   60,4  
  300-499,9 45,1   16,0   1,2    15,1   21,9   11,9    1,2   13,1  5,6    1,4   55,1  
  Alle 49,3   12,7   1,0    12,3   19,8   10,7    1,1   18,6  3,7    2,2   56,1  
Andre bygder                                   
  100-199,9 52,8   22,6   0,7    11,1   16,1   10,5    0,9   17,2  1,7    0,9   47,3  
  200-299,9 67,7   15,0   0,3    12,6   22,5   11,8    0,5   19,7  3,0    1,9   59,4  
  300-499,9 61,4   36,8   0,3    17,4   35,5   19,2    0,5   31,4  2,7    2,0   91,3  
  Alle 59,7   21,2   0,5    12,4   20,8   12,0    0,7   19,8  2,4    1,4   57,1  
Nord-Norge                                   
  50-99,9 39,2   7,6   1,2    5,8   7,6   5,0    0,5   7,6  1,4    0,4   22,5  
  100-199,9 46,7   7,4   0,6    10,6   14,8   8,1    1,5   16,7  0,9    0,8   42,8  
  200-299,9 54,6   17,4   0,6    13,1   18,0   12,9    0,4   14,5  1,2    1,6   48,6  
  300-499,9 84,8   25,8   0,8    17,2   19,8   8,4    1,2   24,5  1,0    0,7   55,6  
  Alle 54,0   13,7   0,7    11,8   15,6   9,2    1,0   16,0  1,0    1,0   43,8  
Alle bruk                                   
  35-49,9 15,4   16,8   1,7    3,4   10,0   3,9    0,2   8,5  0,5    1,2   24,3  
  50-99,9 36,9   12,2   1,7    5,2   10,6   4,7    0,4   9,9  1,2    1,1   27,9  
  100-199,9 46,8   10,7   0,8    9,8   16,2   7,7    1,1   16,6  1,8    1,9   45,3  
  200-299,9 56,4   16,1   1,1    12,9   20,6   11,7    1,6   19,3  2,6    2,7   58,5  
  300-499,9 63,5   17,7   2,8    19,3   27,9   12,7    3,1   22,2  4,2    3,4   73,5  
  500- 89,0   25,9   7,4    41,7   41,8   22,4    13,3   24,1  7,8    6,6   116,0  
  Alle 53,1   14,5   1,7    13,4   20,2   10,1    2,2   17,9  2,7    2,5   55,6  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015