Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2001
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2001  2000

 

Landsdel             
Østlandet %1) 226 119   58    85 88 77
Agder %1) 57 183   36    185 115 84
Midt-Norge %1) 86 146   64    82 89 64
 

 

Hele landet %1) 143 134  56   94 92 75
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer % 1 3  1   1 1 1
Skurtømmer % 58 46  56   51 51 55
Sams virke %  4  3    1 1
Massevirke % 34 45  38   47 44 41
 

 

I alt % 94 98  98   99 98 99
         
Annet virke           
Lauvtrevirke % 3        
Ved til brensel % 3 2  2   1 1 1
Rotsalg %         
 

 

I alt % 6 3  2   1 2 1
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,6 1,2  0,6   0,5 0,7 0,7
         
Terrengforhold           
Lett % 61 36  33   37 38 37
Middels % 28 60  50   59 55 51
Vanskelig % 11 2  18   5 7 13
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 56 44  46   26 37 54
Skogstraktor % 44 56  54   74 63 46
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportarbeid           
Egne transportmidler % 99 100  94   98 98 98
Leide transportmidler % 1   6   2 2 2
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015