Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2018
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2018  2017

 

Landsdel             
Østlandet %1) 316 309   118    100 127 127
Agder %1)  196   75    147 127 30
Midt-Norge %1) 150 65   73    3 56 55
 

 

Hele landet %1) 263 241  102   99 118 107
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %       1 1 
Skurtømmer % 94 68  45   54 57 45
Sams virke % 3   14   3 5 5
Massevirke %  26  32   39 33 46
 

 

I alt % 98 95  91   98 96 96
         
Annet virke           
Lauvtrevirke % 1 5     1 2 4
Ved til brensel % 2      1  
Rotsalg %    9   1 2 
 

 

I alt % 2 5  10   2 4 4
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,5 0,4  0,4   0,7 0,4 0,6
         
Terrengforhold           
Lett % 87 6  3   16 16 48
Middels % 13 91  87   84 81 49
Vanskelig %  2  10    2 3
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 10 17  11   2 7 11
Skogstraktor % 90 83  89   98 93 89
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning