Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2014
Hovedtabell 20. Avvirkning og transport

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2014  2013

 

Landsdel             
Østlandet %1) 277 183   136    97 117 86
Agder %1)     5    168 119 18
Midt-Norge %1) 65 91   101    55 79 70
 

 

Hele landet %1) 172 158  112   99 111 77
         
Salgsvirke           
Bartre           
Spesialtømmer %  2     1 1 1
Skurtømmer % 54 49  40   55 50 50
Sams virke %    15   4 5 2
Massevirke % 31 36  42   39 39 44
 

 

I alt % 85 87  97   98 96 96
         
Annet virke           
Lauvtrevirke % 15 3  2   2 3 3
Ved til brensel %  1  1     1
Rotsalg %  9      1 
 

 

I alt % 15 13  3   2 4 4
 

 

Salgsvirke i alt % 100 100  100   100 100 100
         
Driftsveglengde2) km 0,6 0,4  0,3   0,4 0,4 0,5
         
Terrengforhold           
Lett % 4 34  29   4 14 12
Middels % 95 61  70   96 85 88
Vanskelig % 1 4  1    1 1
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         
Transportutstyr           
Jordbrukstraktor % 23 9  7   4 7 15
Skogstraktor % 77 91  93   96 93 85
 

 

I alt % 100 100  100   100 100 100
         

 

1)Avvirkning i prosent av balansekvantum
2)Driftsveglengde for årets avvirkning

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015