Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 124,1    943,5    21,1   651,6   248,0    65,0  
  100-199,9 81,8  7,1  885,4    45,2   543,8   241,1    145,7  
  200-299,9 114,6  12,1  915,3    160,6   579,4   289,5    207,0  
  300-499,9 123,3  6,4  1030,1    18,7   546,9   238,2    263,7  
  500- 169,5  5,1  1225,6    140,2   590,0   232,3    543,5  
  Alle 132,6  6,9  1049,0    91,9   576,0   246,6    318,3  
Andre bygder                     
  100-199,9 53,7  6,0  919,3    1,9   553,9   244,9    122,4  
  200-299,9 81,2  9,3  785,6    41,3   475,3   191,4    160,2  
  300-499,9 79,1  13,0  963,6    33,2   538,3   246,7    211,8  
  500- 141,0  10,9  976,1    234,6   518,6   257,4    434,7  
  Alle 83,5  9,8  900,4    62,8   518,8   233,0    211,4  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  35-49,9 230,0  6,6  639,0    527,9   665,4   322,2    179,3  
  100-199,9 107,1  17,7  809,0    25,7   439,9   239,1    155,7  
  200-299,9 144,5  11,0  902,7    -96,0   565,7   204,5    36,5  
  300-499,9 245,2  8,8  753,8    263,5   543,1   253,0    221,2  
  500- 256,3  12,4  946,5    -116,9   657,8   220,0    -48,2  
  Alle 202,6  10,8  811,1    121,3   562,5   242,2    127,7  
Andre bygder                     
  100-199,9 106,1  1,0  657,6    43,2   463,7   165,2    71,9  
  200-299,9 69,7  2,5  696,3    79,3   482,6   187,5    105,5  
  300-499,9 127,6  3,6  823,1    126,8   483,8   225,6    240,5  
  500- 142,1  4,9  981,4    196,9   521,9   261,3    395,1  
  Alle 109,0  2,7  802,8    98,5   487,2   213,8    200,3  
Vestlandet                     
  35-49,9 26,3  6,9  1045,3    57,1   608,9   221,8    271,7  
  50-99,9 65,5  7,7  1004,1    63,0   569,3   181,8    316,0  
  100-199,9 49,5  8,7  823,7    130,9   469,1   243,9    241,6  
  200-299,9 72,8  9,7  843,9    39,7   529,6   186,3    167,7  
  300-499,9 84,0  3,9  854,8    156,0   517,8   221,9    271,1  
  500- 137,2  9,4  770,2    10,8   454,6   208,4    118,0  
  Alle 70,0  7,7  870,4    89,4   518,3   211,5    230,0  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 70,8  14,6  932,0    -22,3   445,1   220,8    243,8  
  200-299,9 86,4  9,9  759,3    8,8   541,8   202,1    24,2  
  300-499,9 131,2  7,7  997,1    44,7   565,0   291,4    185,4  
  500- 192,9  16,1  878,4    37,0   576,0   227,4    112,0  
  Alle 125,5  10,5  900,2    15,8   551,5   246,7    117,8  
Andre bygder                     
  200-299,9 48,3  12,5  756,6    -29,4   433,4   194,0    99,8  
  300-499,9 112,8  7,8  675,4    171,0   443,9   159,8    242,7  
  500- 186,6  15,2  851,7    17,2   618,0   262,9    -12,0  
  Alle 97,8  10,6  724,4    73,8   459,9   185,8    152,5  
Nord-Norge                     
  100-199,9 48,8  1,3  591,8    -3,7   435,3   163,6    -10,8  
  200-299,9 70,4  1,4  724,4    5,0   433,4   181,6    114,4  
  300-499,9 165,8  0,9  764,2    34,5   458,2   202,4    138,1  
  500- 269,1  2,3  702,0    75,1   446,2   210,2    120,7  
  Alle 137,4  1,3  710,5    27,2   446,0   191,3    100,4  
Alle bruk                     
  35-49,9 117,9  5,0  948,6    145,5   627,3   262,7    204,1  
  50-99,9 64,9  4,6  888,9    24,4   546,5   189,6    177,2  
  100-199,9 67,8  6,7  804,1    48,3   491,6   221,2    139,6  
  200-299,9 82,8  8,7  804,2    40,0   506,2   207,0    131,0  
  300-499,9 126,6  6,5  873,3    90,9   512,8   228,8    222,6  
  500- 179,6  7,8  1010,3    113,8   550,7   234,7    338,7  
  Alle 112,7  7,2  872,5    74,1   519,2   222,6    204,8  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015