Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 28,5  4,9  523,8    31,5   386,3   147,2    21,8  
  200-299,9 38,7  7,2  515,5    28,5   339,5   143,6    60,9  
  300-499,9 47,7  6,4  715,0    42,2   420,3   188,0    148,9  
  500- 73,5  9,1  719,7    119,1   435,4   200,9    202,5  
  Alle 48,5  6,9  632,4    56,0   397,8   173,6    117,0  
Andre bygder                     
  50-99,9 22,6  3,0  468,5    137,5   397,7   138,0    70,3  
  100-199,9 24,5  5,0  475,3    23,3   319,5   118,1    61,0  
  200-299,9 29,1  11,2  484,8    21,8   366,8   133,9    5,9  
  300-499,9 29,1  9,3  511,9    26,8   346,9   132,6    59,2  
  500- 75,1  4,9  654,0    14,2   387,2   182,6    98,4  
  Alle 29,0  7,2  493,8    29,8   343,9   129,2    50,5  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 30,3  8,8  560,2    82,8   354,9   158,5    129,6  
  200-299,9 68,3  5,4  546,7    61,8   347,5   146,5    114,5  
  300-499,9 56,7  8,7  579,3    215,6   421,0   150,9    223,0  
  Alle 56,6  7,5  561,3    105,4   381,9   151,4    133,4  
Andre bygder                     
  100-199,9 90,2  1,9  558,8    32,7   352,5   121,3    117,7  
  200-299,9 36,8  5,3  457,7    60,2   341,3   107,8    68,8  
  300-499,9 58,0  1,3  554,6    19,1   352,2   119,0    102,5  
  Alle 64,2  3,0  520,2    35,5   346,2   115,7    93,8  
Vestlandet                     
  35-49,9 10,2  3,6  423,2    28,2   310,2   115,5    25,7  
  50-99,9 22,7  4,6  380,4    24,2   279,8   85,8    39,0  
  100-199,9 29,2  5,1  499,6    131,5   352,9   135,2    143,0  
  200-299,9 38,2  6,1  480,9    21,2   329,2   107,0    65,9  
  300-499,9 53,4  7,3  519,1    75,4   368,4   102,6    123,5  
  Alle 32,5  5,5  475,4    74,0   335,9   116,7    96,8  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 31,4  4,5  479,5    145,8   367,7   110,6    147,0  
  200-299,9 37,8  7,6  561,5    11,6   424,8   166,0    -17,7  
  300-499,9 32,4  9,3  610,2    68,2   406,4   173,5    98,5  
  Alle 37,1  7,4  561,8    63,2   407,0   153,3    64,7  
Andre bygder                     
  100-199,9 19,9  7,6  547,4    13,1   292,7   135,1    132,7  
  200-299,9 40,2  6,6  483,8    25,9   348,6   109,2    51,9  
  300-499,9 34,1  7,9  527,4    26,5   301,0   149,6    103,3  
  Alle 31,4  7,5  528,2    21,5   320,1   130,0    99,6  
Nord-Norge                     
  50-99,9 20,0    509,1    33,3   376,2   139,1    27,1  
  100-199,9 18,8  1,5  426,2    29,3   297,0   104,3    54,2  
  200-299,9 37,9  0,7  433,9    4,0   304,7   99,2    34,0  
  300-499,9 56,6  2,4  500,2    13,6   317,7   136,8    59,3  
  Alle 36,9  1,3  452,3    16,7   310,5   112,3    46,2  
Alle bruk                     
  35-49,9 17,7  2,6  472,6    30,0   324,2   109,1    69,3  
  50-99,9 22,3  4,0  433,3    49,7   322,3   116,6    44,1  
  100-199,9 33,0  4,7  500,5    60,5   337,9   126,8    96,3  
  200-299,9 38,8  6,2  490,3    24,9   346,9   124,8    43,5  
  300-499,9 44,9  6,5  585,2    46,5   371,4   150,8    109,5  
  500- 75,7  8,6  685,5    86,9   433,7   186,5    152,2  
  Alle 40,0  5,8  527,3    48,0   354,7   135,6    85,0  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015