Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 14c, del 2. Andre inntekter og produksjonsinntekter i alt
i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leieinntekter  Salg  Andre  I alt  Produksjons-
   Størrelses- 

 

  av  inn-     inntekter-
   grupper, daa  Traktor  Traktor og  Yrkesbil  melke-  tekter     i alt
      i skogen  maskiner  brukt  kvote         
         annen  privat            
         næring               

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 1,9   6,6   2,3      2,7  13,5   594,4   
  200-299,9 2,1   13,1       5,6  8,7  29,5   942,9   
  300-499,9 0,8   13,3   1,6      6,5  22,1   1130,0   
  500- 3,6   17,9   3,8      12,3  37,6   1659,5   
  Alle 2,0   13,1   1,8    1,3  8,3  26,6   1107,9   
Andre bygder                     
  50-99,9 3,0   1,5         1,1  5,6   322,8   
  100-199,9 1,3   5,0   0,6      0,6  7,5   533,3   
  200-299,9 2,5   11,1   0,3      -0,9  13,1   692,7   
  300-499,9 2,4   12,1   1,4      0,6  16,5   908,9   
  500- 2,6   16,9         0,5  20,0   1351,9   
  Alle 2,0   8,3   0,6      0,3  11,1   676,8   
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 0,5   2,6           3,1   843,3   
  200-299,9 0,2   2,2   0,5      3,3  6,3   1816,4   
  300-499,9    4,1         1,0  5,1   1240,7   
  Alle 0,3   3,9   0,2      1,6  6,0   1371,9   
Andre bygder                     
  100-199,9 2,5   7,6       9,3  2,5  22,0   800,6   
  200-299,9 2,0   9,9         0,3  12,3   1073,2   
  300-499,9 3,2   21,4   1,1      4,1  29,8   1171,8   
  Alle 2,8   12,9   0,3    3,7  2,1  21,8   995,3   
Vestlandet                     
  35-49,9 1,6   0,8           2,4   255,0   
  50-99,9 0,5   1,0         5,5  7,0   446,9   
  100-199,9 1,9   4,6   0,3    2,5  0,2  9,5   675,4   
  200-299,9 1,9   4,9   0,6    17,0    24,5   816,0   
  300-499,9 0,5   17,6   0,5      0,6  19,3   1235,7   
  Alle 1,5   5,3   0,3    5,5  1,0  13,7   718,7   
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 3,0   1,6       24,6  2,3  31,5   744,9   
  200-299,9 0,7   4,5       2,9  2,1  10,3   757,4   
  300-499,9 1,9   11,2         0,8  13,9   947,2   
  Alle 1,6   5,7       7,2  1,7  16,3   873,0   
Andre bygder                     
  100-199,9 1,7   4,4         0,7  6,8   675,2   
  200-299,9 1,0   11,1         1,7  13,8   779,1   
  300-499,9 2,3   15,0         0,3  17,7   1073,7   
  Alle 1,6   11,2         2,0  14,8   838,0   
Nord-Norge                     
  50-99,9 0,7   7,3           8,0   470,3   
  100-199,9 4,5   1,7   0,1        6,4   599,2   
  200-299,9 2,2   9,4   0,4      4,3  16,2   762,7   
  300-499,9 2,5   3,2       13,5  0,1  19,3   1026,8   
  Alle 2,8   5,9   0,2    3,3  1,8  13,9   778,2   
Alle bruk                     
  35-49,9 1,1   0,6         8,1  9,8   524,5   
  50-99,9 1,6   3,1         4,0  8,6   400,5   
  100-199,9 2,1   4,7   0,5    3,1  1,0  11,3   647,2   
  200-299,9 1,8   8,7   0,2    4,0  2,6  17,4   884,6   
  300-499,9 1,7   12,4   0,8    1,8  2,5  19,2   1073,4   
  500- 2,9   19,3   2,5      9,4  34,0   1633,3   
  Alle 1,9   8,6   0,6    2,6  2,7  16,5   875,9   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015