Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 14c, del 2. Andre inntekter og produksjonsinntekter i alt
i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Leieinntekter  Salg  Andre  I alt  Produksjons-
   Størrelses- 

 

  av  inn-     inntekter-
   grupper, daa  Traktor  Traktor og  Yrkesbil  melke-  tekter     i alt
      i skogen  maskiner  brukt  kvote         
         annen  privat            
         næring               

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  100-199,9 5,3   2,4   1,1    12,3  0,6  21,9   630,1   
  200-299,9 1,5   6,7   1,9      2,2  12,2   814,8   
  300-499,9 1,2   10,3   2,9      5,8  20,1   1006,2   
  500- 7,2   10,8   4,9      9,6  32,7   1403,7   
  Alle 3,1   8,2   2,8    2,0  4,7  20,8   961,8   
Andre bygder                     
  50-99,9 2,0   1,0         0,3  3,4   356,6   
  100-199,9 2,7   5,0   1,9      0,5  10,1   506,9   
  200-299,9 2,8   4,9   1,5      0,7  9,9   626,9   
  300-499,9 3,8   12,7   1,5    0,3    18,3   907,0   
  500- 3,7   5,2   0,9      2,1  11,8   1685,2   
  Alle 2,9   5,6   1,5      0,5  10,5   615,9   
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 0,6   0,6   2,5        3,7   847,2   
  200-299,9 0,1   3,0   0,5      1,9  5,6   1172,9   
  300-499,9 2,6   0,7         8,0  11,3   1142,8   
  Alle 0,6   1,9   1,1      1,9  5,6   1002,5   
Andre bygder                     
  50-99,9 1,9   1,2       13,5    16,6   478,5   
  100-199,9 2,7   3,2         0,1  5,9   645,2   
  200-299,9 2,9   7,8   0,5      0,6  11,8   903,3   
  300-499,9 5,4   15,1           20,5   908,2   
  Alle 2,8   5,3   0,2    1,9  0,2  10,5   728,5   
Vestlandet                     
  35-49,9 0,7            0,2  0,9   205,0   
  50-99,9 1,7   0,7   0,5        2,8   344,3   
  100-199,9 2,2   5,4   1,0      0,9  9,5   661,4   
  200-299,9 4,6   3,7   0,3        8,7   742,9   
  300-499,9 4,1   4,1   0,5        8,7   1014,0   
  Alle 2,4   3,5   0,7      0,5  7,1   585,7   
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  100-199,9 1,6   0,9   0,3      2,5  5,4   732,3   
  200-299,9 2,8   4,2   0,5    10,5    17,9   727,1   
  300-499,9 2,5   2,8   1,4      2,2  9,0   881,9   
  Alle 2,2   2,8   0,6    3,9  1,4  10,9   780,5   
Andre bygder                     
  100-199,9 2,2   7,3   0,5      0,7  10,8   616,8   
  200-299,9 4,2   4,0   0,4        8,7   725,2   
  300-499,9 1,4   3,8       0,4  0,7  6,3   1050,9   
  Alle 2,9   5,6   0,4      0,4  9,4   708,1   
Nord-Norge                     
  50-99,9 1,3   8,3           9,5   348,7   
  100-199,9 2,8   3,4   1,4    8,9  0,2  16,7   548,2   
  200-299,9 2,0   3,1   1,0        6,1   709,7   
  300-499,9 1,2   6,2   0,7      0,4  8,5   902,8   
  Alle 2,1   4,3   1,0    3,5  0,1  11,0   629,3   
Alle bruk                     
  35-49,9 1,4   3,1         0,1  4,7   227,5   
  50-99,9 1,6   2,0   0,4    1,6  0,1  5,7   376,5   
  100-199,9 2,6   4,2   1,1    2,3  0,7  11,0   616,1   
  200-299,9 2,6   4,9   1,0    1,1  0,7  10,3   777,9   
  300-499,9 2,1   8,4   1,8    0,1  3,2  15,6   970,1   
  500- 6,4   9,8   4,1      8,1  28,4   1415,3   
  Alle 2,6   5,2   1,3    1,4  1,5  11,9   735,1   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015