Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2001
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2001  2000

 

Østlandet Antall 23 33   31    31 118 117
Agder Antall 5 5   10    4 24 24
Midt-Norge Antall 21 20   17    6 64 63
 

 

Hele landet Antall 49 58  58   41 206 204
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 494 695  1230   2732 1203 1202
Stående kubikkmasse m3/daa 5,4 6,6  7,9   8,2 7,6 7,5
Balansekvantum m3/år 73 141  291   773 293 288
Balansekvantum m3/daa 0,15 0,20  0,24   0,28 0,24 0,24
Driftsveglengde1) km 0,7 0,8  0,9   0,7 0,7 0,8
Takseringsår   1989 1991  1990   1989 1990 1989
Jordbruksareal daa 202 277  221   274 243 228
         
Avstand til gården           
Inntil innmarka % 49 40  48   37 44 48
< 1 km fra gården % 14 9  9   12 11 12
1-5 km fra gården % 22 28  28   32 27 24
>5 km fra gården % 12 19  16   20 17 15
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Teiger           
1 % 37 29  31   24 31 34
2-5 % 45 59  59   56 55 52
>5 % 18 9  10   20 14 14
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Aldersgruppe           
Under 30 år % 4   2    1 2
30-49 år % 49 50  52   51 50 51
50-59 år % 35 41  41   39 39 39
60-66 år % 12 9  5   10 9 8
Over 66 år %         
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015