Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2003
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2003  2002

 

Landsdel             
Østlandet Antall 11 30   32    24 97 107
Agder Antall 4 5   8    6 23 25
Midt-Norge Antall 22 21   14    6 63 65
 

 

Hele landet Antall 37 56  54   36 183 197
         
Produksjonsgrunnlag           
Produktivt skogareal daa 486 730  1200   3008 1268 1290
Stående kubikkmasse m3/daa 6,4 6,6  8,2   7,6 7,5 7,4
Balansekvantum m3/år 79 140  281   732 286 299
Balansekvantum m3/daa 0,16 0,19  0,23   0,24 0,23 0,23
Driftsveglengde1) km 0,6 0,7  1,0   0,7 0,8 0,7
Takseringsår   1989 1992  1992   1991 1991 1990
Jordbruksareal daa 237 277  248   258 257 249
         
Avstand til gården           
Inntil innmarka % 46 41  50   47 46 46
< 1 km fra gården % 24 13  11   6 13 11
1-5 km fra gården % 16 27  24   31 25 27
>5 km fra gården % 14 18  15   17 16 15
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Teiger           
1 % 46 30  33   31 34 32
2-5 % 49 61  57   50 55 57
>5 % 5 7  9   19 10 10
 

 

Alle % 100 100  100   100 100 100
         
Aldersgruppe           
Under 30 år % 3      6 2 2
30-49 år % 59 52  48   50 52 52
50-59 år % 30 41  46   25 37 40
60-66 år % 8 7  6   17 9 7
Over 66 år %       3 1 
 

 

Alle grupper % 100 100  100   100 100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015