Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 1997
Hovedtabell 19. Opplysninger om skogene og eierne

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  1997  1996

 

Landsdel            
Østlandet Antall 21 39   34   33 127 133
Agder Antall 6 4   15   4 29 30
Midt-Norge Antall 20 25   18   6 69 72
 

 

Hele landet Antall 47 68  67  43  225 235
        
Produksjonsgrunnlag          
Produktivt skogareal daa 417 668  1164  2726  1157 1144
Stående kubikkmasse m3/daa 5,6 7,0  7,9  8,2  7,7 7,7
Balansekvantum m3/år 75 138  281  748  284 279
Balansekvantum m3/daa 0,18 0,21  0,24  0,27  0,25 0,24
Driftsveglengde1) km 0,8 0,7  0,9  0,9  0,9 0,9
Takseringsår   1985 1986  1986  1987  1986 1985
Jordbruksareal daa 181 206  212  258  212 207
        
Avstand til gården          
Inntil innmarka % 51 53  43  35 46 45
< 1 km fra gården % 15 4  16  16  12 15
1-5 km fra gården % 26 22  21  26  23 23
>5 km fra gården % 6 18  19  19  16 15
 

 

Alle % 100 100  100  100  100 100
        
Teiger          
1 % 40 35  31  19  32 32
2-5 % 45 53  61  65  56 57
>5 % 15 12  7  16  12 11
 

 

Alle % 100 100  100  100  100 100
        
Aldersgruppe          
Under 30 år % 2   4  2  2 3
30-49 år % 40 49  61  51  51 54
50-59 år % 47 38  28  37  37 34
60-66 år % 11 10  6  7  8 7
Over 66 år %  3    2  1 2
 

 

Alle grupper % 100 100  100  100  100 100

 

1)Gjennomsnitt for hele skogen

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015