Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 46,1 81,1  9,7   2,9  543,0 6,1  6,9   154,2 850,1  1027,3 
  200-299,9 99,1 118,3  29,0   5,4  861,4 6,2  7,0   301,0 1427,3  1776,9 
  300-499,9 140,8 149,8  37,4   10,1  824,1 9,6  14,1   372,4 1558,3  1966,0 
  500- 225,3 208,0  125,7   32,9  913,3 14,2  19,4   510,9 2049,7  2667,3 
  Alle 135,1 143,8  50,7   13,5  799,8 9,1  12,6   350,1 1514,8  1915,1 
Andre bygder                   
  50-99,9 52,1 60,3     7,8  389,7 3,4  8,5   78,1 600,0  731,4 
  100-199,9 60,1 92,7  2,3   13,5  347,8 5,7  7,5   121,9 651,5  818,0 
  200-299,9 84,0 136,1  3,6   0,8  441,2 6,4  3,6   219,1 894,8  1154,7 
  300-499,9 126,0 160,7  5,0   39,3  773,9 10,1  5,0   210,9 1330,9  1670,5 
  500- 184,3 218,2  147,1   10,2  1144,4 7,4  40,9   533,3 2285,8  2920,3 
  Alle 80,4 116,2  8,1   13,6  471,3 6,5  7,4   171,9 875,4  1106,9 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 64,3 92,4       795,1 0,8  41,3   286,3 1280,3  1633,0 
  200-299,9 77,6 140,0       938,5 0,7  81,5   483,9 1722,2  2206,8 
  300-499,9 137,8 82,5     3,2  902,8 4,1  77,5   473,7 1681,6  2279,4 
  Alle 84,9 106,0     2,3  851,8 1,2  63,4   391,1 1500,8  1935,6 
Andre bygder                   
  50-99,9 40,7 79,3  0,4     311,7 1,8  7,1   70,7 511,6  642,3 
  100-199,9 77,7 131,7     6,0  550,0 4,0  26,1   182,2 977,8  1212,0 
  200-299,9 117,9 165,1     3,8  823,1 8,3  37,4   321,2 1476,7  1792,8 
  300-499,9 141,3 147,2  1,7   2,3  653,1 12,9  47,6   441,2 1447,4  1784,2 
  Alle 98,3 138,9  0,3   4,5  619,4 6,3  30,9   247,3 1145,9  1408,8 
Vestlandet                   
  35-49,9 14,4 57,7       118,9 6,0  30,8   188,4 416,3  438,7 
  50-99,9 36,4 71,1       205,0 2,5  13,4   138,2 466,6  553,8 
  100-199,9 77,5 93,5     3,4  545,6 4,3  23,4   187,0 934,7  1172,9 
  200-299,9 111,5 128,7     2,7  748,3 4,1  22,5   209,0 1227,0  1505,9 
  300-499,9 191,5 167,4  0,5   1,2  1111,1 0,2  40,1   350,0 1862,0  2226,9 
  Alle 83,5 101,4  0,2   2,2  540,1 3,7  23,2   195,5 949,8  1167,9 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 56,8 92,4  4,0     333,2 1,8  5,6   133,5 627,4  896,0 
  200-299,9 78,2 103,5  20,1   10,6  425,3 1,8  15,9   193,4 849,0  1111,6 
  300-499,9 97,4 118,4  27,3   2,2  523,4 0,4  14,6   286,9 1070,8  1442,3 
  Alle 83,6 106,6  21,6   5,9  443,5 1,4  12,5   212,2 887,1  1189,7 
Andre bygder                   
  100-199,9 55,0 97,3     0,3  443,4 3,6  5,9   165,7 771,1  1010,4 
  200-299,9 89,0 137,7       437,1 3,7  7,1   197,0 871,7  1199,9 
  300-499,9 155,2 187,5       451,7 2,8  0,2   296,2 1093,6  1518,9 
  Alle 86,1 129,0     0,2  442,5 3,5  5,3   201,3 867,9  1174,7 
Nord-Norge                   
  50-99,9 18,4 52,0       224,2 0,6  2,5   69,0 366,7  412,4 
  100-199,9 70,2 81,8  0,2   5,5  353,2 3,9  5,2   134,5 654,6  791,7 
  200-299,9 125,2 155,9  0,2   5,4  414,7 1,2  11,2   205,5 919,3  1178,8 
  300-499,9 175,7 151,4     12,1  633,2 1,1  10,4   224,8 1208,8  1554,2 
  Alle 103,7 116,1  0,1   6,3  416,9 2,2  7,9   168,5 821,6  1030,3 
Alle bruk                   
  35-49,9 18,2 46,4     3,9  153,3 5,3  28,2   205,6 460,7  492,7 
  50-99,9 43,5 68,3     3,4  270,1 2,2  11,5   110,9 509,9  609,3 
  100-199,9 66,2 95,7  1,6   5,6  466,8 4,3  14,6   161,7 816,7  1026,8 
  200-299,9 98,6 133,7  8,4   4,0  618,8 4,3  18,1   252,1 1137,9  1443,1 
  300-499,9 143,0 149,0  17,7   11,3  747,3 6,4  18,5   323,7 1416,8  1802,5 
  500- 222,9 206,2  120,8   28,4  914,4 12,3  23,3   491,4 2019,6  2623,4 
  Alle 97,8 121,0  13,8   7,5  573,2 5,0  16,8   235,8 1070,8  1355,5 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015