Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9 114,8 71,5     31,2  361,4 3,1  2,6   387,6 972,2  1003,0 
  100-199,9 126,4 159,2  42,8   9,8  936,4 3,0  7,7   383,0 1668,3  1820,2 
  200-299,9 213,4 179,0  55,0   8,5  1398,7 2,6  9,9   596,8 2464,1  2878,4 
  300-499,9 333,3 243,4  35,7   9,0  1652,7 6,1  19,5   865,2 3164,9  3733,5 
  500- 869,6 453,5  171,1   18,7  2756,1 18,8  104,6   1668,0 6060,3  7498,4 
  Alle 449,8 280,3  84,9   13,0  1839,8 9,0  48,0   994,9 3719,8  4469,5 
Andre bygder                   
  100-199,9 179,6 215,7  3,8   20,9  625,2 7,6  2,1   215,5 1270,4  1455,4 
  200-299,9 262,7 250,3  4,5   6,8  1014,6 4,6  16,1   354,0 1913,6  2159,8 
  300-499,9 409,8 351,5  6,4   29,9  1412,0 7,9  9,3   525,5 2752,2  3310,9 
  500- 688,6 410,4  59,3   32,0  2820,0 9,2  57,4   1026,1 5102,9  6122,7 
  Alle 397,5 316,2  19,0   22,5  1523,6 7,2  22,0   548,9 2857,0  3377,9 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 372,8 231,4       1744,0   36,8   535,5 2920,4  3490,2 
  200-299,9 356,5 242,9     34,3  2689,5   23,0   1582,2 4928,3  5668,2 
  300-499,9 567,5 367,4     9,2  3393,6   35,6   1507,2 5880,6  6806,0 
  500- 598,7 301,9     27,2  5012,8 1,4  123,5   3108,5 9174,1   
  Alle 452,0 276,6     16,9  3211,4 0,9  46,0   1639,1 5643,0  6527,3 
Andre bygder                   
  100-199,9 256,4 165,1  2,8   4,7  1003,2 1,6  7,4   317,7 1758,8  1998,1 
  200-299,9 290,5 194,4  0,3   14,5  1720,5 6,2  11,2   562,5 2800,1  3137,4 
  300-499,9 380,7 249,9     23,3  2775,4 3,4  21,3   814,9 4268,9  4927,7 
  500- 742,6 424,9  0,3   35,5  3940,0 5,7  15,5   1643,0 6807,5  7876,4 
  Alle 417,9 254,0  0,7   22,0  2430,3 4,1  14,4   831,3 3974,6  4554,2 
Vestlandet                   
  35-49,9 94,9 181,9     0,1  325,8 9,2  8,2   525,1 1145,2  1160,3 
  50-99,9 135,0 158,8     7,7  305,0 9,1  45,9   584,4 1245,9  1283,7 
  100-199,9 242,3 191,7  1,7   8,1  930,0 11,5  10,0   386,5 1781,8  2083,7 
  200-299,9 335,9 328,8  1,4   1,0  1090,6 8,0  13,7   496,6 2276,0  2692,0 
  300-499,9 399,7 388,8  7,8   2,1  2477,6 3,0  24,0   634,1 3937,0  4637,5 
  500- 891,1 385,8     23,3  4618,3 0,2  23,2   1266,8 7208,8  8530,5 
  Alle 362,6 290,1  2,6   6,5  1693,5 6,8  19,9   612,1 2994,1  3499,1 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 184,5 182,4  41,0   1,7  1035,8 2,1  6,2   409,9 1863,6  2169,4 
  300-499,9 383,3 295,9  78,3   17,9  2599,0 0,4  25,8   631,2 4031,7  4814,3 
  500- 561,0 514,9  103,1   19,7  3204,4 1,7  57,9   872,5 5335,3  6409,6 
  Alle 369,6 317,9  73,3   13,9  2294,8 1,0  31,4   653,9 3755,8  4491,7 
Andre bygder                   
  100-199,9 217,7 185,6  4,7   65,8  2036,9   2,3   212,6 2725,5  3211,3 
  200-299,9 269,6 259,0  25,4   39,3  906,8 9,2  3,1   360,7 1873,2  2259,3 
  300-499,9 410,1 351,8  2,9   15,3  2083,9 12,1  10,6   610,5 3497,1  4348,8 
  500- 834,0 682,2  23,3   5,8  3857,0 10,3  4,3   940,2 6357,1  7574,8 
  Alle 404,3 351,6  13,4   26,2  1922,0 9,9  6,5   538,4 3272,4  3986,6 
Nord-Norge                   
  100-199,9 141,2 38,3     0,1  429,9 11,2  2,9   209,6 833,2  986,3 
  200-299,9 245,8 194,2     34,9  479,7 0,8  4,4   346,8 1306,6  1598,1 
  300-499,9 469,3 205,1     21,3  1795,4 3,0  15,3   517,0 3026,5  3554,4 
  500- 735,8 344,2     38,1  3060,6 1,4  2,0   913,3 5095,4  6090,9 
  Alle 435,9 215,5     26,1  1609,3 3,1  6,5   539,1 2835,7  3378,7 
Alle bruk                   
  35-49,9 101,5 132,4     10,6  1323,8 6,0  42,9   462,9 2080,1  2216,8 
  50-99,9 143,0 126,5     11,4  500,6 5,9  27,4   535,1 1349,8  1415,8 
  100-199,9 202,3 172,0  10,2   11,2  899,5 6,7  9,2   339,3 1650,4  1902,6 
  200-299,9 271,2 236,7  16,1   15,5  1205,3 4,6  11,0   532,0 2292,5  2668,6 
  300-499,9 407,9 307,2  18,4   15,6  2167,4 4,8  19,4   727,2 3667,9  4347,0 
  500- 766,2 427,2  69,5   26,0  3339,7 8,6  56,3   1383,2 6076,8  7293,3 
  Alle 409,9 286,1  27,5   17,1  1929,0 6,0  25,4   760,4 3461,4  4090,8