Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9 117,6 75,7     8,3  597,6 1,7     422,0 1222,9  1270,5 
  100-199,9 211,2 194,7  59,0   11,8  823,4 1,6  11,3   528,0 1840,9  2043,3 
  200-299,9 220,2 189,6  52,1   16,8  1854,1 3,0  10,2   814,4 3160,4  3572,1 
  300-499,9 402,0 231,5  85,1   15,8  1735,8 5,1  17,8   970,3 3463,4  3971,8 
  500- 901,0 439,3  271,7   20,7  3531,8 27,2  93,9   1821,8 7107,4  8538,9 
  Alle 497,0 281,1  134,8   16,6  2190,2 12,0  40,5   1144,4 4316,6  5059,4 
Andre bygder                   
  100-199,9 156,3 167,3  4,5   40,3  595,2 5,7  3,1   257,4 1229,6  1435,4 
  200-299,9 315,8 263,5  10,5   13,0  1346,6 3,5  15,0   426,8 2394,7  2682,1 
  300-499,9 406,5 322,7  13,9   24,7  1664,8 11,8  6,3   551,9 3002,6  3541,0 
  500- 863,3 458,3  88,4   42,0  3176,9 9,6  60,8   1307,8 6007,0  7172,8 
  Alle 452,6 313,9  30,4   28,3  1765,6 7,7  22,0   654,1 3274,5  3841,3 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 393,2 288,1       1618,2   43,3   766,1 3108,8  3662,6 
  200-299,9 484,6 240,9     32,8  3574,5   40,6   1931,9 6305,3  6995,8 
  300-499,9 477,4 217,0     1,6  2730,9   47,1   1337,4 4811,4  5584,2 
  500- 822,3 302,7     22,2  5459,5 0,7  140,6   3235,3 9983,3  11675,4 
  Alle 515,1 235,4     13,7  3439,6 0,5  65,2   1842,9 6112,4  7018,2 
Andre bygder                   
  100-199,9 225,9 101,1  2,7   5,9  831,2 1,0  30,4   388,7 1586,9  1771,3 
  200-299,9 322,5 222,6  0,1   18,3  1993,3 5,7  1,6   628,6 3192,7  3539,5 
  300-499,9 422,5 210,4     22,0  2367,1 2,2  39,6   824,7 3888,5  4471,7 
  500- 841,5 419,1  0,2   22,8  3750,6 6,3  43,3   1760,1 6843,9  7956,3 
  Alle 460,6 238,4  0,5   20,2  2332,6 3,6  29,0   904,3 3989,2  4562,1 
Vestlandet                   
  35-49,9 106,8 198,0     2,5  751,9 11,2  4,9   416,2 1491,4  1589,0 
  50-99,9 239,1 200,7     16,2  776,9 12,9  58,0   796,8 2100,6  2135,8 
  100-199,9 276,1 246,9  1,7   11,3  966,7 8,9  4,2   436,6 1952,4  2229,1 
  200-299,9 376,0 352,3     14,7  999,8 12,9  21,2   481,7 2258,6  2623,3 
  300-499,9 456,3 370,0  4,6   12,8  2772,7 4,8  20,7   876,8 4518,6  5199,0 
  500- 921,4 428,8     28,4  4618,2 0,3  43,6   1525,9 7566,7  8931,1 
  Alle 437,1 328,2  1,6   15,1  2009,9 7,9  23,3   765,0 3588,0  4136,0 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  200-299,9 189,6 208,2  38,1     1248,7   4,8   474,2 2163,6  2478,9 
  300-499,9 411,3 340,2  56,2   17,6  2171,7 1,9  33,5   687,1 3719,5  4497,8 
  500- 640,8 542,7  122,1   35,7  3751,1 2,0  42,2   989,7 6126,2  7368,9 
  Alle 434,2 376,5  73,4   19,7  2421,7 1,4  29,6   728,0 4084,6  4910,9 
Andre bygder                   
  200-299,9 252,5 256,2  28,1   51,8  1260,6 2,9  2,2   358,2 2212,5  2616,3 
  300-499,9 432,8 362,3  7,8   6,9  1981,3 13,8  23,4   618,8 3447,0  4310,7 
  500- 800,5 667,3  11,3   71,1  4247,5 5,4  11,7   1557,4 7372,0  8648,4 
  Alle 445,1 387,5  14,2   37,8  2239,2 7,6  13,9   713,4 3858,7  4631,3 
Nord-Norge                   
  100-199,9 201,5 55,2       393,4   3,0   325,0 978,1  1165,9 
  200-299,9 264,9 281,2     18,2  333,8   7,1   306,2 1211,4  1505,8 
  300-499,9 509,4 207,2  0,1   14,9  1779,1 2,2  4,9   623,5 3141,3  3693,7 
  500- 795,4 352,0     31,0  3945,9 0,9  6,6   1003,5 6135,4  7150,0 
  Alle 508,0 248,6     18,9  1988,1 1,0  5,6   634,8 3405,0  3999,9 
Alle bruk                   
  35-49,9 94,3 124,5     10,7  1286,2 10,0  3,6   467,6 1996,8  2141,3 
  50-99,9 208,4 151,1     9,2  785,4 6,0  25,7   591,0 1776,8  1846,5 
  100-199,9 228,9 185,7  14,6   15,9  850,2 3,8  11,4   407,2 1717,9  1970,3 
  200-299,9 306,9 264,3  15,1   19,7  1432,7 4,8  13,3   604,5 2661,4  3033,3 
  300-499,9 435,8 288,3  25,2   15,5  2117,1 5,6  21,5   794,4 3703,4  4340,1 
  500- 837,4 442,3  96,1   31,5  3886,9 9,7  57,9   1573,5 6935,4  8216,0 
  Alle 467,9 300,3  38,8   20,4  2185,2 6,4  27,7   888,7 3935,4  4597,0