Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  100-199,9 64,5 74,1  9,5   5,0  377,1 6,1  13,1   128,3 677,6  844,4 
  200-299,9 89,0 88,7  25,0   6,1  514,0 3,6  12,2   225,9 964,5  1251,3 
  300-499,9 120,4 117,4  28,4   17,1  647,4 12,4  21,4   296,2 1260,7  1609,4 
  500- 178,2 220,3  66,9   35,5  621,2 17,6  34,0   386,8 1560,5  2117,5 
  Alle 107,1 114,1  28,7   14,4  540,6 9,5  18,8   251,6 1084,8  1403,3 
Andre bygder                   
  50-99,9 35,7 56,1  0,2   0,4  327,3 4,1  4,5   76,3 504,7  594,7 
  100-199,9 63,1 80,4  1,8   8,0  276,5 8,2  8,2   113,5 559,6  725,0 
  200-299,9 77,8 112,9  7,1   6,1  404,7 4,4  8,3   167,3 788,5  1003,4 
  300-499,9 148,9 136,6  26,5   8,1  668,4 11,8  13,3   245,8 1259,5  1582,7 
  Alle 76,0 95,9  7,8   6,3  375,3 7,4  9,6   146,3 724,4  920,0 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  50-99,9 48,8 33,1       330,2   23,8   135,3 571,2  769,4 
  100-199,9 44,4 105,8     8,1  503,8 1,4  26,0   239,3 928,8  1212,2 
  200-299,9 81,7 106,6     0,8  790,7   79,5   377,6 1437,0  1921,0 
  Alle 63,3 99,6     4,1  588,3 1,2  43,7   300,0 1100,2  1458,3 
Andre bygder                   
  50-99,9 34,4 42,3  0,3     226,1 12,8  9,6   71,4 397,0  500,5 
  100-199,9 68,6 110,8     1,7  461,3 5,4  26,9   167,4 842,2  1049,9 
  200-299,9 88,1 123,8     12,4  569,8 9,5  22,6   283,2 1109,4  1442,1 
  Alle 71,7 106,6  0,1   5,0  460,1 7,3  22,7   177,9 851,4  1076,1 
Vestlandet                   
  35-49,9 25,1 41,4     0,3  158,1 10,7  33,2   151,7 420,5  443,5 
  50-99,9 31,4 71,6     2,7  316,5 6,0  16,0   95,3 539,6  652,2 
  100-199,9 57,5 93,1     4,9  477,2 4,1  26,4   153,0 816,3  1041,4 
  200-299,9 94,8 172,2  1,1   5,5  685,6 2,3  48,6   296,7 1306,7  1637,9 
  Alle 54,4 92,4  0,1   3,9  432,6 5,2  29,2   151,3 769,0  960,0 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 40,7 57,9  4,6   0,4  327,0 1,8  11,9   104,1 548,4  776,2 
  200-299,9 78,2 97,6  7,6   1,0  451,4 1,1  17,0   143,7 797,5  1081,9 
  300-499,9 74,7 105,9  41,1   16,7  651,0 0,9  33,2   268,1 1191,5  1481,8 
  Alle 61,9 82,5  12,4   3,6  435,6 1,3  17,8   149,7 764,9  1026,8 
Andre bygder                   
  100-199,9 47,6 82,2  0,1   1,5  416,4 3,7  8,9   115,4 675,8  923,9 
  200-299,9 66,5 100,7     1,1  379,4 1,6  8,9   142,8 701,1  997,8 
  Alle 59,5 93,2  0,1   1,3  411,1 2,6  8,6   135,0 711,2  991,7 
Nord-Norge                   
  50-99,9 36,0 98,1     2,0  275,9   5,7   61,8 479,7  541,1 
  100-199,9 50,9 78,0  0,1   6,3  284,1 4,3  10,6   97,9 532,2  679,2 
  200-299,9 113,7 113,2     2,2  383,4 1,1  15,2   155,1 783,9  1020,5 
  300-499,9 130,0 97,2     0,9  604,6 3,2  32,3   136,2 1004,3  1333,4 
  Alle 75,2 94,0     3,9  337,5 2,5  13,0   114,3 640,4  817,6 
Alle bruk                   
  35-49,9 23,9 40,0     5,4  185,3 9,6  27,7   136,6 428,5  451,6 
  50-99,9 34,0 64,2  0,1   1,9  299,6 5,0  11,0   85,9 501,7  602,8 
  100-199,9 57,0 85,4  1,8   4,8  382,9 5,0  16,4   133,6 686,8  886,4 
  200-299,9 86,8 108,2  7,9   4,3  478,8 2,9  18,9   200,5 908,3  1192,1 
  300-499,9 125,7 125,5  24,0   13,0  656,7 9,7  26,0   279,8 1260,3  1613,7 
  500- 179,1 225,7  68,5   32,2  628,4 18,0  37,7   399,6 1589,3  2152,7 
  Alle 75,9 99,1  8,9   6,6  442,8 5,7  18,8   176,3 834,0  1076,3 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015