Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 9, del 3. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Anleggsmidler  Eiendeler
   Størrelses- 

 

  i J.B.
   grupper, daa  Mask.,   Traktor   Skur-   Yrkes-   Drifts-   Vann-   Grøfter   Jord,   I alt   i alt
      redsk.       tresker   bil   bygn.   anlegg       veg        

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  50-99,9 87,4 96,5  8,2   30,2  1243,2 4,0  2,4   473,3 1945,2  2094,9 
  100-199,9 132,5 128,3  61,3   16,6  728,5 7,8  7,9   313,6 1396,5  1535,3 
  200-299,9 156,9 151,3  37,8   3,5  1604,3 2,3  27,2   613,2 2596,5  2986,9 
  300-499,9 247,0 222,1  33,6   12,9  1443,9 4,2  5,7   746,0 2715,4  3171,1 
  500- 650,2 395,7  155,2   15,7  2240,1 26,1  51,6   1334,9 4869,6  5914,9 
  Alle 345,9 248,7  79,1   13,2  1652,0 11,9  25,9   848,4 3225,0  3813,8 
Andre bygder                   
  100-199,9 141,7 156,5  4,5   23,7  512,3 9,1  3,0   219,1 1069,8  1243,8 
  200-299,9 250,8 221,1  2,5   10,1  1026,3 7,0  11,1   349,5 1878,4  2132,0 
  300-499,9 335,6 341,7  7,8   14,0  1212,0 3,7  3,7   405,8 2324,3  2893,8 
  500- 587,0 366,5  50,2   32,8  2459,1 13,7  51,8   1154,4 4715,5  5654,6 
  Alle 303,6 265,8  13,0   18,3  1191,9 7,4  13,2   468,8 2282,0  2738,7 
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  35-49,9 78,1 93,2     9,0  1706,9 11,7  6,7   425,2 2330,7  2494,3 
  100-199,9 182,8 239,3       1311,1   15,8   531,9 2280,8  2787,2 
  200-299,9 265,5 166,3       2477,0 1,5  21,1   1206,3 4137,6  4792,4 
  300-499,9 506,3 327,8     16,9  3774,1 1,0  47,0   1534,2 6207,4  7116,5 
  500- 403,9 78,7  1,2   7,1  2925,6 2,4  55,8   2388,2 5862,9  6907,9 
  Alle 347,9 219,8  0,2   8,5  2807,1 2,3  33,7   1323,5 4742,9  5479,7 
Andre bygder                   
  100-199,9 179,1 155,0  3,4   14,2  1057,0 6,5  10,2   404,7 1830,3  2080,3 
  200-299,9 241,3 238,5     11,5  1408,7 2,5  21,5   448,4 2372,4  2715,7 
  300-499,9 343,9 267,4     11,6  1479,4 2,9  16,2   872,7 2994,2  3584,2 
  500- 505,7 403,4  19,2   34,3  2910,9 8,9  19,1   1195,4 5096,9  6009,4 
  Alle 292,0 249,3  3,8   16,7  1613,5 4,5  15,6   667,2 2862,5  3341,5 
Vestlandet                   
  35-49,9 91,6 139,1     1,5  349,4 0,7  19,2   536,8 1138,2  1153,7 
  50-99,9 138,5 117,2  1,1   5,0  272,4 12,7  19,4   364,2 930,5  984,3 
  100-199,9 174,8 190,1     17,0  772,8 12,0  8,6   278,0 1453,4  1759,7 
  200-299,9 304,1 230,5  9,9   5,2  1346,6 4,8  19,1   438,2 2358,4  2744,6 
  300-499,9 308,0 290,6     12,7  1536,7 2,6  24,6   428,1 2603,3  3195,8 
  500- 698,8 229,3       3278,8 0,5  29,4   1067,4 5304,2  6368,4 
  Alle 267,1 214,6  2,9   9,0  1190,8 6,3  18,7   441,4 2150,8  2545,9 
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 119,3 156,1  2,6     535,7      191,7 1005,4  1355,2 
  200-299,9 224,3 236,8  47,4   0,7  868,4   6,4   339,6 1723,6  1998,5 
  300-499,9 285,4 258,5  26,5   12,8  1999,9 1,0  25,8   660,9 3270,7  4004,3 
  500- 389,4 336,3  125,5   0,7  3096,3 2,7  31,0   751,8 4733,7  5702,7 
  Alle 273,4 258,2  50,2   5,7  1769,2 1,0  19,1   545,2 2922,1  3539,7 
Andre bygder                   
  200-299,9 292,3 261,6  0,6   18,7  954,1 19,0  1,9   364,7 1912,8  2332,4 
  300-499,9 276,1 242,2  0,2   19,4  1746,9 3,4  6,8   507,3 2802,3  3479,3 
  500- 723,7 662,3  35,7   17,2  3404,1 14,2  7,6   786,4 5651,1  6837,6 
  Alle 331,4 295,2  4,7   17,8  1657,4 10,2  4,7   474,9 2796,4  3429,3 
Nord-Norge                   
  100-199,9 126,5 85,5     30,4  463,7 9,0  3,4   190,5 909,0  1039,8 
  200-299,9 268,4 188,9  1,0   17,6  626,5 2,1  4,5   361,8 1470,7  1794,5 
  300-499,9 453,5 261,7     31,6  1765,9 2,3  3,4   529,0 3047,4  3596,4 
  500- 556,8 334,3     24,9  3107,1 2,8  3,7   792,2 4821,8  5733,5 
  Alle 360,3 221,0  0,2   26,1  1461,1 3,5  3,7   466,6 2542,5  3016,4 
Alle bruk                   
  35-49,9 90,5 116,0     4,7  1227,9 3,6  11,1   415,1 1868,9  1980,0 
  50-99,9 112,5 108,9  2,3   12,2  444,8 8,0  11,0   321,5 1021,1  1108,6 
  100-199,9 153,4 155,0  12,0   17,8  746,3 8,3  6,6   284,2 1383,5  1619,3 
  200-299,9 251,5 212,2  13,1   8,6  1247,6 5,2  14,8   478,3 2231,2  2600,7 
  300-499,9 335,1 274,3  9,9   16,6  1741,6 2,8  14,0   656,9 3051,3  3658,7 
  500- 589,9 367,1  82,6   18,1  2677,5 14,4  37,5   1182,6 4969,7  5974,4 
  Alle 314,0 244,2  23,9   14,6  1552,6 6,7  17,1   625,0 2798,1  3320,5 

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015