Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2014
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2014  2013

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 96  Bruk Antall             1 2
 Jord Timer             682 1376
 Skog Timer             40 34
  

 

 I alt Timer             722 1409
   
100-199 160  Bruk Antall 2 8  8    6 24 27
 Jord Timer 1263 1453  996    1041 1182 1280
 Skog Timer 7 76  30    273 104 104
  

 

 I alt Timer 1269 1530  1026    1314 1286 1384
   
200-299 250  Bruk Antall 6 11  10    9 36 36
 Jord Timer 1873 1997  2240    1374 1888 1976
 Skog Timer 88 47  53    129 76 88
  

 

 I alt Timer 1961 2044  2293    1504 1964 2064
   
300- 533  Bruk Antall 12 19  21    20 72 76
 Jord Timer 2475 2135  2346    1604 2106 2236
 Skog Timer 43 35  50    88 55 57
  

 

 I alt Timer 2519 2171  2396    1692 2161 2293
   
I alt 386  Bruk Antall 20 38  40    35 133 141
 Jord Timer 2173 1952  2008    1448 1869 1974
 Skog Timer 53 47  46    130 70 74
  

 

 I alt Timer 2226 1999  2054    1579 1939 2048
   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015