Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2018
Hovedtabell 21. Arbeidskraft

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99   100-199   200-399   400-  2018  2017

 

Familiens arbeidstimer                

 

                
Jordbr.areal Jord/                

 

 skog                
Gruppe Gj.snitt                  

 

                
-99 68  Bruk Antall             2 2
 Jord Timer             1123 1102
 Skog Timer             168 163
  

 

 I alt Timer             1291 1265
   
100-199 156  Bruk Antall 3 5  6    2 16 15
 Jord Timer 890 1280  970    1025 1059 1200
 Skog Timer 10 60  37    375 82 86
  

 

 I alt Timer 900 1341  1007    1400 1141 1286
   
200-299 245  Bruk Antall 5 9  11    7 32 36
 Jord Timer 1292 1475  2042    1204 1582 1558
 Skog Timer 42 19  53    132 59 69
  

 

 I alt Timer 1334 1493  2095    1337 1641 1627
   
300- 549  Bruk Antall 12 17  22    22 73 80
 Jord Timer 1824 1977  2396    1535 1945 1996
 Skog Timer 18 43  37    35 35 41
  

 

 I alt Timer 1842 2020  2434    1570 1980 2038
   
I alt 411  Bruk Antall 21 31  39    32 123 133
 Jord Timer 1524 1719  2077    1422 1722 1774
 Skog Timer 22 39  42    87 49 56
  

 

 I alt Timer 1547 1758  2119    1508 1771 1830