Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 4. Avling i FEm pr dekar

 

Landsdeler  Korn   Rot-   Grønn-   Eng og   Grov-   Avling
   Størrelses-  inkl.   vekster   fôr   beite   fôr   i alt
   grupper, daa  halm           i alt   

 

Østlandet       
Flatbygder       
  100-199,9 304   175  175 264
  200-299,9 243   246  246 244
  300-499,9 255   206  206 231
  500- 257   222  222 245
  Alle 257   217  217 243
Andre bygder       
  100-199,9 304   243  243 250
  200-299,9 209   200  200 201
  300-499,9 267   223  223 232
  500- 269   225  225 238
  Alle 263   222  222 232
Agder og Rogaland       
Jæren       
  100-199,9 492   414  414 420
  200-299,9 570   395  395 395
  300-499,9 589   434  434 437
  500- 630   338  338 347
  Alle 582   384  384 389
Andre bygder       
  100-199,9 153   203  203 202
  200-299,9    240  240 240
  300-499,9    235  235 235
  500- 453   260  260 261
  Alle 258   245  245 245
Vestlandet       
  35-49,9       
  50-99,9    318  318 318
  100-199,9 345   322  322 322
  200-299,9    294  294 294
  300-499,9 442   314  314 316
  500-    308  308 308
  Alle 415   308  308 309
Trøndelag       
Flatbygder       
  200-299,9 388   409  409 396
  300-499,9 409   387  387 399
  500- 382   369  369 374
  Alle 396   378  378 386
Andre bygder       
  200-299,9 389   360  360 363
  300-499,9 386   354  354 356
  500- 364   346  346 348
  Alle 372   350  350 352
Nord-Norge       
  100-199,9    252  252 252
  200-299,9    261  261 261
  300-499,9    257  257 257
  500- 158   251  251 249
  Alle 158   254  254 253
Alle bruk       
  35-49,9 349      349
  50-99,9 310   313  313 313
  100-199,9 321   272  272 281
  200-299,9 275   284  284 282
  300-499,9 319   293  293 298
  500- 277   273  273 274
  Alle 289   282  282 283