Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 12a. Eiendeler pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Omløpsmidler  Anleggsmidler  Eien-
   Størrelses- 

 

 

 

  deler
   grupper, daa  Kon-   Bank-   Skog-   Andre   Lettoms.   Jordbr.,   Skog-   Till.   Annen   Jord-   Skogbruk   Till.   Annen   Privat   i alt
      tanter   inn-   avgift   krav   verdi-   varel. og   bruk,   nær-   nær-   bruk  

 

   nær-   nær-  

 

    
          skudd           papirer   slakte-   vare-   ing   ing       Skog/   Annet   ing   ing   Hoved-   Annet    
                          dyr   lager               veier               bygn.        

 

Østlandet                                        
Flatbygder                                        
  100-199,9   763,5  21,8   107,0  352,7  107,2     0,4     2127,4  273,9  5,2   62,0  111,5  1290,6   370,0  5593,2  
  200-299,9 0,1  881,6  43,7   536,6  1233,5  180,7   0,5  0,5  2,7   3016,1  347,4  18,2   283,9  206,5  1296,9   575,0  8623,9  
  300-499,9   511,8  28,9   262,5  446,5  226,2   0,3  8,2     3311,9  320,1  21,0   252,0  88,4  1063,6   347,9  6889,4  
  500- 0,3  809,8  39,6   845,3  1297,3  633,2   0,5  1,5  19,0   7029,7  454,3  12,4   514,4  285,4  1771,1   555,4  14269,2  
  Alle 0,1  730,2  35,1   514,1  913,3  340,7   0,4  7,3  7,3   4356,1  362,8  14,9   323,7  191,2  1380,3   461,0  9638,4  
Andre bygder                                        
  100-199,9 0,1  1223,9  30,2   350,3  641,1  75,4     1,3  4,4   1444,3  159,3  19,2   224,4  172,1  716,0   242,7  5304,8  
  200-299,9 0,1  730,3  40,8   253,3  379,3  103,7   4,3  22,8  2,4   2042,0  347,2  21,2   216,0  72,8  899,3   317,4  5452,9  
  300-499,9 0,1  877,8  48,4   373,6  264,1  277,1   0,4  3,7  1,2   3663,0  477,8  17,7   132,8  51,2  1226,3   453,1  7868,3  
  500- 4,1  917,3  50,8   501,3  473,0  483,4   0,2  3,8     6235,7  968,7  20,2   376,3  127,4  1169,8   305,6  11637,6  
  Alle 1,1  912,1  43,2   367,0  413,9  246,4   1,2  7,8  1,8   3456,2  503,0  19,2   230,1  97,3  1046,5   346,3  7693,0  
Agder og Rogaland                                        
Jæren                                        
  100-199,9 0,7  1013,3     379,1  653,7  188,6     67,7     3554,9       208,6  224,1  1632,9   195,9  8119,5  
  200-299,9   410,4  0,5   380,9  141,0  212,6     32,3  5,1   4664,9       280,1  117,5  1532,3   207,1  7984,7  
  300-499,9   533,1  0,2   313,5  209,2  403,5       0,1   6374,9  0,1     263,3  216,9  1217,9   176,1  9708,8  
  500-   671,4  1,1   682,4  269,3  702,9     24,2     11337,6  3,9     335,0    1163,1   220,0  15410,9  
  Alle 0,1  568,4  0,4   424,8  265,8  364,5     80,9  1,1   6314,6  0,8     306,8  225,5  1324,1   292,6  10170,4  
Andre bygder                                        
  100-199,9 0,1  459,8  11,4   380,1  332,0  58,7   1,9  8,8  0,5   1788,8  208,0  34,2   84,5  5,1  837,1   173,5  4384,5  
  200-299,9 4,1  287,2  26,3   238,6  91,2  171,9   0,7  2,3     3399,1  366,7  30,0   312,4  1,8  1193,3   236,9  6362,4  
  300-499,9 1,1  428,4  23,0   358,7  165,2  240,6   0,2  7,2  11,1   4589,0  327,8  12,1   249,7  229,4  1133,2   192,9  7969,6  
  500- 0,3  443,5  20,8   543,1  203,5  441,4   0,4  28,0     7460,0  232,9  16,0   252,3  271,7  811,2   297,4  11022,5  
  Alle 1,4  417,9  22,5   367,3  193,1  230,7   0,7  11,1  3,2   4414,1  283,6  29,3   224,8  150,6  1023,0   242,5  7615,7  
Vestlandet                                        
  35-49,9 0,8  2038,3  13,8   414,8  350,9  13,4          992,2  29,9  0,2   204,0    1230,3   316,3  5604,8  
  50-99,9 3,8  830,7  25,4   693,0  514,7  15,8     400,9     1875,0  134,8  0,1   879,6  50,4  1093,5   318,8  6836,5  
  100-199,9 1,9  1314,4  8,5   313,9  1167,7  135,2   0,3  0,7     2085,6  65,0  10,0   141,8  61,7  908,7   327,9  6543,3  
  200-299,9 1,8  807,4  8,3   217,1  364,8  157,7   2,7  0,5  19,1   2511,1  116,6  22,4   242,2  61,8  946,8   249,0  5729,4  
  300-499,9 0,1  535,2  4,5   395,4  329,9  281,9   0,1  0,5  3,6   4513,0  71,9  8,4   116,9  86,9  940,0   230,8  7519,1  
  500- 0,4  1146,6  11,6   733,7  320,1  597,3       17,9   8422,4  68,2  12,8   148,3  70,9  1090,0   352,0  12992,2  
  Alle 1,3  925,0  9,5   410,5  512,9  233,9   0,8  36,0  8,5   3736,2  85,5  11,9   229,3  66,8  982,4   282,5  7532,9  
Trøndelag                                        
Flatbygder                                        
  200-299,9 0,1  925,6  16,0   106,2  329,2  167,0   0,9       2152,8  59,6  2,5   71,9  10,1  924,3   317,0  5083,2  
  300-499,9 0,1  558,1  14,7   389,6  264,1  447,1   0,7  0,8  1,8   4327,7  105,9  16,3   202,2  93,1  893,8   436,2  7752,2  
  500-   856,7  25,2   571,6  735,4  539,0   0,9    14,9   6518,1  236,5  2,8   265,1  112,5  1173,1   602,0  11653,8  
  Alle 0,1  748,6  18,4   377,1  406,9  409,2   0,7  0,4  6,6   4358,8  142,3  9,3   211,5  86,8  993,8   465,2  8235,7  
Andre bygder                                        
  200-299,9 0,2  869,0  12,4   286,8  191,3  183,2   0,3  9,4  0,7   2544,8  123,8  6,4   345,7  27,2  750,8   178,8  5530,9  
  300-499,9 0,1  466,0  21,7   427,0  413,5  381,2   0,3  13,8  0,1   4418,2  206,8  18,4   178,3  80,9  666,1   195,1  7487,4  
  500-   645,1  17,5   691,3  477,3  574,7     1,3     7819,9  428,1  43,2   275,5  65,3  740,2   253,3  12032,8  
  Alle 0,1  668,6  17,4   408,7  355,7  337,0   0,2  9,6  0,3   4273,8  204,9  17,5   237,6  56,5  684,6   197,2  7469,7  
Nord-Norge                                        
  100-199,9 0,3  250,7  8,2   132,5  156,0  125,3   0,4       1020,8  32,7  8,4   30,6  188,9  447,1   188,2  2590,1  
  200-299,9 0,5  843,2  5,2   172,4  215,7  136,6   0,8  1,4  7,5   1454,9  28,2  8,7   42,5  107,6  341,0   332,9  3699,1  
  300-499,9 0,2  597,6  1,8   318,1  384,8  224,0   2,2  0,8     3031,6  113,1  4,9   298,8  80,0  700,8   340,3  6099,0  
  500- 0,4  459,3  10,2   496,8  385,4  396,4   1,8  9,1     6352,2  98,0  19,3   117,8  190,4  808,9   370,1  9716,0  
  Alle 0,4  560,7  6,1   314,5  313,2  244,1   1,4  3,5  1,8   3441,3  76,0  11,6   141,2  135,1  615,0   323,4  6189,4  
Alle bruk                                        
  35-49,9 0,5  1192,0  19,1   447,5  595,5  75,3          1954,7  61,3  0,9   240,0  430,4  1049,2   547,8  6614,2  
  50-99,9 2,0  617,1  24,3   417,3  358,1  40,6     335,1  3,0   1785,3  154,5  29,4   576,8  103,7  1211,6   329,8  5988,7  
  100-199,9 0,6  958,9  15,4   270,0  618,6  116,7   0,3  6,3  1,0   1912,5  129,0  13,0   122,6  107,2  891,3   276,2  5439,7  
  200-299,9 0,9  744,9  21,2   284,5  428,2  158,7   1,6  7,4  6,3   2607,4  196,7  16,3   231,8  83,8  964,4   316,3  6070,4  
  300-499,9 0,2  574,1  19,5   354,6  325,0  300,6   0,5  4,5  2,1   4117,8  217,3  13,4   201,9  102,9  977,4   309,2  7521,0  
  500- 0,9  762,0  27,1   653,1  658,5  543,0   0,6  6,7  8,7   7248,1  364,9  14,9   319,5  177,2  1217,1   410,0  12412,2  
  Alle 0,7  730,4  21,4   406,5  482,2  289,3   0,7  17,8  4,6   4122,6  232,0  14,7   241,8  124,8  1033,1   337,5  8060,2