Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 12a. Eiendeler pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Omløpsmidler  Anleggsmidler  Eien-
   Størrelses- 

 

 

 

  deler
   grupper, daa  Kon-   Bank-   Skog-   Andre   Lettoms.   Jordbr.,   Skog-   Till.   Annen   Jord-   Skogbruk   Till.   Annen   Privat   i alt
      tanter   inn-   avgift   krav   verdi-   varel. og   bruk,   nær-   nær-   bruk  

 

   nær-   nær-  

 

    
          skudd           papirer   slakte-   vare-   ing   ing       Skog/   Annet   ing   ing   Hoved-   Annet    
                          dyr   lager               veier               bygn.        

 

Østlandet                                        
Flatbygder                                        
  50-99,9 0,6  537,2  46,0   317,2  1679,0  34,9          1026,0  179,5  14,5   432,5  227,8  1251,6   162,1  5908,9  
  100-199,9   891,4  56,7   80,6  608,2  194,8   2,3  0,2     2133,1  268,9  7,4   160,3  154,5  1451,5   396,4  6406,3  
  200-299,9   1048,9  41,0   352,9  1526,9  302,9   0,5  0,7  1,1   3345,6  377,6  25,4   456,4  313,5  1346,7   830,1  9970,3  
  300-499,9 74,3  964,8  52,2   217,1  1666,9  429,5   0,6  8,9  0,1   3718,4  357,6  23,6   357,0  325,0  1579,1   583,9  10359,0  
  500- 0,5  1014,6  59,4   865,7  1555,9  1103,4   0,4  2,7  34,9   7666,9  466,3  13,6   620,8  413,9  1967,5   573,3  16359,8  
  Alle 20,4  961,8  52,8   471,7  1436,6  602,5   0,7  4,1  13,0   4750,9  376,7  17,3   441,7  323,5  1642,5   568,8  11685,0  
Andre bygder                                        
  100-199,9 0,1  1238,5  33,4   203,9  1472,7  95,2     0,2     1792,3  329,2  18,0   115,1  109,7  1847,6   407,1  7663,0  
  200-299,9 0,1  859,7  48,6   319,1  804,0  165,2   0,3  1,9  1,6   2997,7  320,5  17,0   222,0  156,1  976,6   328,7  7219,0  
  300-499,9   876,7  73,9   232,4  499,3  300,0   14,2  0,6  1,2   3219,6  629,6  17,8   183,2  75,4  1298,9   465,2  7888,1  
  500-   1128,0  40,0   741,9  959,5  663,6   0,7  36,3     7010,4  1078,6  37,2   481,5  121,9  1128,0   472,0  13899,5  
  Alle   1009,1  50,4   401,1  849,1  332,0   3,9  13,6  0,8   4006,3  625,7  23,7   267,3  114,1  1218,8   420,7  9336,6  
Agder og Rogaland                                        
Jæren                                        
  100-199,9 0,4  970,5     768,4  337,6  188,4     67,5     3751,6       10,8  221,3  2188,8   776,2  9281,5  
  200-299,9   631,3     486,2  698,4  368,1       6,5   6738,7       159,6  26,4  2109,8   598,4  11823,4  
  300-499,9 0,9  593,9     246,8  220,1  372,8       28,2   6006,6  0,1     134,3  235,7  1408,3   140,4  9388,1  
  500-   670,2  0,3   681,5  460,1  1076,4     11,0  11,5   11380,7  4,4     321,1  41,7  1276,4   278,7  16214,0  
  Alle 0,3  720,2  0,1   591,9  405,1  568,3     48,0  12,3   7673,7  1,5     227,4  247,0  1614,1   433,2  12543,1  
Andre bygder                                        
  100-199,9   681,8  36,0   137,2  414,3  95,2   0,3       2058,7  289,3  11,0   95,8    941,8   238,8  5000,2  
  200-299,9   464,8  33,6   268,5  252,8  201,9   0,8  0,6     3255,1  274,5  15,1   161,0  0,9  956,2   221,4  6107,2  
  300-499,9 2,5  473,4  23,7   641,3  231,3  314,8     4,3  28,4   4457,5  372,7  11,3   338,0  8,8  1374,0   286,9  8568,9  
  500- 9,3  567,4  34,0   482,4  258,7  634,0   0,6  3,0     8636,1  363,5  27,3   368,9  164,8  945,7   372,0  12867,7  
  Alle 3,1  538,8  32,0   405,6  277,7  326,8   0,4  2,2  8,7   4714,2  323,6  21,5   255,8  59,6  1093,1   288,2  8351,2  
Vestlandet                                        
  35-49,9 0,5  1773,8  44,0   605,6  813,2  35,7     2,9     2146,5  36,6  0,1   36,7    1044,0   443,4  6983,1  
  50-99,9 3,0  1156,7  40,0   810,1  1143,9  6,7     44,5     2278,2  168,0  3,9   479,7  86,8  1013,3   394,9  7629,6  
  100-199,9 0,1  1643,4  10,0   300,2  1480,2  157,1   0,3  2,3  0,6   2513,0  95,0  12,7   110,6  61,3  1390,5   260,3  8037,6  
  200-299,9 1,1  939,7  8,7   361,6  745,2  176,7   0,3  8,6  1,7   3294,7  123,9  38,4   419,2  126,5  1300,5   309,8  7856,6  
  300-499,9   609,8  10,9   286,6  279,1  318,8   0,9  2,3  6,3   4770,1  111,6  16,5   150,3  51,3  927,7   217,7  7759,9  
  500- 0,1  1480,9  17,8   709,9  1818,4  757,1       0,4   8939,3  126,4  14,2   84,7  178,9  1126,9   374,1  15629,2  
  Alle 0,6  1130,0  15,5   433,1  955,4  282,6   0,4  6,7  2,3   4302,8  113,7  18,8   216,7  91,3  1149,2   299,7  9018,8  
Trøndelag                                        
Flatbygder                                        
  200-299,9 0,1  846,0  31,7   204,8  622,6  325,4   0,1       2679,3  115,2  6,5   246,2  12,3  933,9   344,4  6368,5  
  300-499,9   1029,2  28,0   552,2  812,4  453,6   0,5  0,9  2,4   4095,0  179,5  18,7   404,5  52,1  1317,4   644,2  9590,7  
  500-   982,1  36,8   669,7  1380,2  661,9   0,8  2,3  29,0   6675,6  196,9  3,3   353,5  151,5  1141,1   639,3  12924,0  
  Alle   976,5  32,1   529,3  961,4  487,2   0,5  1,1  11,2   4683,7  168,3  10,0   344,8  75,1  1136,6   575,9  9993,7  
Andre bygder                                        
  200-299,9   1044,9  16,1   423,8  211,5  182,3   0,5    0,9   2479,5  202,6  14,8   343,3  3,2  589,1   219,2  5731,8  
  300-499,9   429,7  18,8   308,3  607,7  441,5   0,2  7,0     4246,4  222,2  14,0   138,7  53,9  896,8   271,8  7657,0  
  500- 0,1  832,3  22,5   581,4  663,2  751,9   0,1  12,7  0,9   9252,4  326,6  56,4   633,4  427,9  983,1   460,4  15005,3  
  Alle   716,0  18,9   408,0  497,0  442,4   0,2  6,3  0,4   5050,5  244,5  33,3   307,9  132,7  870,9   305,0  9034,0  
Nord-Norge                                        
  100-199,9 0,2  283,0  1,0   122,0  255,5  89,6   1,7       885,1  24,5  13,6   54,7  318,4  427,5   197,3  2674,1  
  200-299,9 0,1  1361,3  6,2   275,6  405,7  198,4   1,7  2,2  6,2   1520,3  96,7  19,8   93,8  245,6  513,8   356,2  5103,6  
  300-499,9 0,2  577,0  3,3   290,5  293,0  293,1   2,3  5,2     3536,7  100,7  15,0   280,8  44,4  668,2   374,1  6484,5  
  500-   476,6  5,5   556,8  420,7  514,2   0,6  8,2     7252,4  115,3  7,0   220,9  238,4  791,4   441,1  11049,1  
  Alle 0,1  654,9  4,3   360,8  350,8  325,4   1,4  5,0  1,1   4149,3  94,6  12,3   189,9  184,0  645,9   381,3  7361,2  
Alle bruk                                        
  35-49,9 0,3  1284,5  34,7   476,2  558,8  79,9     5,7     2547,5  63,3  0,8   183,3  432,3  1298,8   555,9  7522,0  
  50-99,9 1,4  991,2  38,3   620,9  980,1  58,8     95,0     2102,7  207,5  25,3   359,5  89,3  1038,6   346,6  6955,2  
  100-199,9 0,1  1076,0  24,5   247,2  903,9  152,5   0,8  4,7  0,2   2279,1  175,8  16,3   99,3  114,0  1335,7   346,5  6776,6  
  200-299,9 0,3  913,8  26,2   333,1  734,8  220,9   0,5  2,7  1,9   3137,1  216,7  21,2   291,3  135,2  1084,1   400,3  7520,2  
  300-499,9 14,4  714,4  29,3   329,1  650,5  363,0   2,5  4,1  6,2   4133,6  264,7  16,3   251,4  112,2  1177,5   388,5  8457,7  
  500- 1,0  921,3  32,3   698,2  1049,0  800,9   0,4  9,7  12,9   8023,5  390,2  18,1   410,0  241,2  1283,0   474,7  14366,5  
  Alle 4,7  890,7  29,4   441,3  827,5  412,7   1,1  8,9  6,0   4685,4  271,6  17,8   289,0  162,6  1205,7   413,6  9668,1