Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2021
Hovedtabell 22. Produksjonsinntekter, kostnader og driftsoverskott

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2021  2020

 

Skoger Antall 24 18  29    33 104 113
Solgt og brukt virke m3 185 203  471    822 470 549
 
Beregninger pr skog   
 
Inntekter   
Bruttoinntekt salg NOK 61419 65698  174787    356941 187543 197342
Eget forbruk, bruttoverdi NOK 6984 5465  8412    5657 6698 4544
Driftstilskott NOK  694  52     135 
Andre inntekter NOK 643 -112  -4934    3231 -222 5040
 

 

Produksjonsinntekter NOK 69046 71746  178316    365829 194154 206927
Kostnader   
Leid arbeid og utstyr NOK 26789 19613  69571    115563 65645 87214
Trekkraft fra jordbruket NOK 7586 8933  10036    8649 8840 5302
Vedlikehold utstyr, drivstoff NOK 3948 4951  5475    14347 7828 5155
Vedlikehold og anlegg enkle veger NOK 1823 11424  3925    16226 8641 6708
Salgsutgifter, diverse trekk NOK 1319 880  2906    4977 2846 3796
Administrasjon/diverse trekk NOK 6084 7592  6021    15386 9279 8566
Avskrivninger utstyr/diverse NOK 1546 4906  2568    7150 4191 3879
Avskrivninger veger NOK 140 96  2894    4156 2175 2128
 

 

Kostnader før skogkultur NOK 49235 58394  103398    186454 109445 122748
Skogkultur (netto) NOK 2446 -2851  7706    14725 6892 15648
 

 

Driftsoverskott NOK 17364 16203  67213    164711 77818 68530
 
Beregninger pr m3   
 
Inntekter   
Virkesinntekter i alt NOK/m3 369 354  390    450 418 367
Andre inntekter NOK/m3 3 3  -10    4  9
 

 

Produksjonsinntekter i alt NOK/m3 374 354  378    445 413 377
Kostnader   
Kostnader før skogkultur NOK/m3 266 288  219    227 233 224
Skogkultur (netto) NOK/m3 13 -14  16    18 15 29
 

 

Kostnader i alt NOK/m3 280 274  236    245 248 252
 

 

Driftsoverskott NOK/m3 94 80  143    200 166 125
 
Tømmerpriser   
Spesialtømmer NOK/m3 467   474    462 467 491
Skurtømmer NOK/m3 524 434  487    568 533 459
Sams virke NOK/m3 320 272  362    415 355 309
Massevirke NOK/m3 249 250  254    246 249 278
Bartrevirke i alt NOK/m3 386 367  403    458 429 376
Lauvtrevirke NOK/m3    290    200 210 277
Ved til brensel NOK/m3 278 400  255    460 298 237
Rotsalg NOK/m3          
Salgsvirke i alt NOK/m3 383 367  402    453 426 370
Gårds- og husbehovsvirke NOK/m3 338 307  336    421 351 320
 
Driftskostnader fordelt   
Eget arbeid % 15 7  9    7 9 6
Leid arbeid og utstyr % 46 31  61    57 55 67
Trekkraft fra jordbruket % 13 14  9    4 7 4
Vedlikehold utstyr, drivstoff % 7 8  5    7 7 4
Vedlikehold anlegg, veger % 3 18  3    8 7 5
Salgsutgifter, diverse trekk % 2 1  3    2 2 3
Administrasjon/diverse trekk % 10 12  5    8 8 7
Avskrivninger % 3 8  5    6 5 5
 

 

I alt % 100 100  100    100 100 100