Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 18, del 2. Regnskapssammendrag i 1000 kroner pr familie

 

Landsdeler  Renter  Kår-  Netto-  Netto  Privat  Betalt  Sparing
   Størrelses-  av  ytelser  inntekt  verdi-  forbruk  skatt   
   grupper, daa  gjeld        regulering         
      - K  - L  = M  + N  - O  - P  = Q

 

Østlandet                     
Flatbygder                     
  50-99,9 40,3  5,9  1243,8    351,2   659,6   321,7    613,7  
  100-199,9 61,6  3,3  1142,4    32,1   658,4   311,4    204,7  
  200-299,9 84,5  11,2  1258,6    205,2   597,2   394,0    472,6  
  300-499,9 101,7  5,6  1449,5    876,3   678,0   342,7    1305,1  
  500- 177,6  7,0  1586,1    -127,4   672,7   398,6    387,4  
  Alle 118,5  6,7  1409,8    234,8   662,9   365,1    616,6  
Andre bygder                     
  100-199,9 33,3  9,8  1192,8    581,6   614,8   268,9    890,7  
  200-299,9 73,9  11,5  1134,1    61,1   575,8   289,9    329,5  
  300-499,9 66,4  16,4  1324,4    132,8   565,0   331,4    560,8  
  500- 154,9  7,0  1359,7    428,3   620,6   309,6    857,8  
  Alle 88,5  11,2  1255,1    250,8   591,3   305,0    609,6  
Agder og Rogaland                     
Jæren                     
  100-199,9 81,8  16,5  1231,4    312,7   400,2   209,5    934,4  
  200-299,9 157,4  3,0  1134,6    327,6   590,3   288,0    583,9  
  300-499,9 124,4  7,9  1041,0    15,0   591,7   161,4    302,9  
  500- 256,7  7,7  1478,6    -9,0   589,9   244,3    635,4  
  Alle 178,6  7,6  1290,5    206,1   605,7   242,5    648,4  
Andre bygder                     
  100-199,9 54,2  1,9  1008,6    50,8   452,9   255,5    351,0  
  200-299,9 80,9  0,8  948,2    101,3   510,6   213,6    325,3  
  300-499,9 114,5  4,2  1167,3    254,7   541,2   216,8    664,0  
  500- 182,0  6,8  1286,8    67,0   558,8   241,5    553,5  
  Alle 112,4  3,5  1127,7    129,3   536,0   227,9    493,1  
Vestlandet                     
  35-49,9 30,2    1384,5    383,3   609,4   359,5    798,9  
  50-99,9 50,4  9,0  1663,8    377,2   679,2   396,3    965,5  
  100-199,9 40,3  9,8  1086,6    66,1   552,0   262,3    338,4  
  200-299,9 60,8  9,7  1193,1    142,2   585,5   299,3    450,5  
  300-499,9 101,4  4,2  1104,5    4,6   570,1   231,3    307,7  
  500- 158,2  9,1  2297,9    298,1   649,1   381,0    1565,9  
  Alle 81,0  7,5  1370,3    146,8   593,6   297,5    626,0  
Trøndelag                     
Flatbygder                     
  200-299,9 73,9  8,3  1332,1    2,4   574,4   336,4    423,7  
  300-499,9 129,5  8,5  1219,5    147,5   652,3   315,4    399,3  
  500- 163,2  18,7  1697,4    -30,6   738,5   377,1    551,2  
  Alle 125,7  12,1  1416,6    43,8   671,2   349,4    439,8  
Andre bygder                     
  200-299,9 61,7  18,3  852,0    -24,4   548,8   213,7    65,1  
  300-499,9 107,6  12,8  969,4    205,5   563,8   186,6    424,5  
  500- 229,6  14,1  1339,5    -301,5   630,8   289,3    117,9  
  Alle 125,2  14,8  1045,2    40,6   579,0   220,8    286,0  
Nord-Norge                     
  100-199,9 46,4    683,7    25,1   383,7   156,0    169,1  
  200-299,9 47,5    1047,7    208,1   510,9   216,4    528,5  
  300-499,9 106,3  0,6  994,8    228,9   499,8   242,7    481,2  
  500- 233,0  2,8  1215,3    8,8   559,5   278,1    386,5  
  Alle 132,4  1,2  1037,4    113,9   508,3   240,7    402,3  
Alle bruk                     
  35-49,9 75,4  1,1  1359,1    95,8   761,7   339,8    353,4  
  50-99,9 56,1  6,8  1379,6    444,2   639,6   339,8    844,4  
  100-199,9 51,0  7,2  1074,6    163,8   552,2   261,8    424,4  
  200-299,9 74,4  8,6  1128,3    123,5   566,0   289,5    396,3  
  300-499,9 103,5  7,2  1184,9    275,6   586,7   264,7    609,1  
  500- 188,9  8,2  1533,8    49,7   632,5   330,0    621,0  
  Alle 112,5  7,6  1271,2    163,2   597,4   293,6    543,4