Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  A. bygd.  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  300-500  Alle  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 17  22 20 71 6 17 6  13
Brukers alder år  54 55  48 53 52 47 48 57  59
Jordbruksareal daa  167 250  407 873 458 370 393 400  384
  Leid daa   31  105 417 157 132 216 66  76
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1918,1 2286,1  3725,3 6101,7 3698,5 2682,2 2478,3 2071,1  1852,0
  Varelager 1000 NOK  126,0 176,9  371,3 1080,4 480,3 230,0 177,5 265,0  187,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  115,5 204,6  336,7 767,5 387,3 295,7 333,9 382,0  290,0
  Skurtresker 1000 NOK  24,3 84,3  100,8 322,8 145,8 48,3 104,1 25,8  64,8
  Traktor 1000 NOK  92,2 138,2  184,9 308,1 190,2 260,9 313,4 150,9  266,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  509,0 805,2  1176,7 1761,0 1126,4 671,0 704,5 545,7  488,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1050,2 876,4  1554,8 1861,9 1368,3 1176,3 844,9 701,6  554,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  445 645  667 1472 842 546 602 623  696
  Familien timer  419 522  520 1139 670 460 495 510  621
Arealbruk:              
  Bygg daa  72,5 114,1  138,3 339,7 176,1 111,8 133,5 320,5  290,2
  Havre daa  40,3 47,6  108,9 197,8 108,9 145,2 114,8 71,5  45,9
  Hvete daa  48,4 63,8  105,4 244,6 123,7 95,3 97,5   
  Poteter daa            
  Grovfôr og beite daa  5,5 5,6  21,6 11,6 12,1  4,8 5,2  30,9
  Annet daa  0,1 19,4  32,4 79,8 37,2 17,7 41,9 3,2  16,9
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  471 455  418 450 444 452 376 402  403
  Havre kg  444 474  396 433 426 387 359 332  346
  Hvete kg  494 375  424 440 431 270 308   
  Poteter kg            
  Grovfôr og beite FEm  205 238  241 490 280  142 381  304
  I alt FEm  438 382  370 417 400 335 324 372  364
Kornproduksjon, priser:              
  Bygg NOK/kg  2,95 3,08  3,14 2,98 3,04 2,78 2,79 2,78  2,80
  Havre NOK/kg  3,21 2,75  3,01 2,80 2,87 2,74 2,68 3,16  3,14
  Hvete NOK/kg  3,02 3,52  3,66 3,54 3,52 3,32 3,30   
Variable kostnader NOK/daa  556 493  441 511 492 535 529 455  437
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  101,0 161,3  183,7 456,5 238,3 134,6 137,9 364,3  328,9
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  60,0 59,6  126,0 242,8 132,8 164,4 114,5 73,7  49,8
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  69,5 83,7  164,8 423,2 200,1 86,3 99,5   
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK     9,0 44,6 15,4 9,0 6,6   8,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,5  0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 1,0  0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,4 1,5  1,4 1,6 1,5 1,3 1,2 1,3  1,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -104,1 132,7  218,0 411,9 268,7 -25,9 4,4 -315,6  -46,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -118,2 132,7  212,5 413,2 254,9 -39,4 -23,0 -444,2  -76,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -204,9 79,7  76,7 299,9 150,8 -130,2 -113,3 -495,5  -130,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK -43,6 220,8  324,9 480,9 349,5 52,4 83,0 -211,7  43,1