Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17d, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med korn

 

Landsdeler  Østlandet  Trøndelag
  

 

 

 

   Flatbygder  Andre bygder  Flatbygder
  

 

 

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle  200-300  Alle  200-300  Alle

 

Antall bruk    15 10  19 13 59 7 16 7  15
Brukers alder år  50 50  52 47 50 52 52 47  50
Jordbruksareal daa  165 237  391 822 391 232 260 262  326
  Leid daa  2 49  65 383 114 40 39 26  23
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  994,1 906,9  1481,0 2792,2 1513,0 726,1 903,0 1212,2  1268,5
  Varelager 1000 NOK  66,8 98,5  186,4 634,8 234,5 100,0 103,1 94,5  137,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  91,1 64,5  112,7 297,7 136,2 86,0 92,6 77,8  105,5
  Skurtresker 1000 NOK  48,7 16,2  49,4 198,9 75,2 7,1 14,1 39,9  50,2
  Traktor 1000 NOK  105,0 180,0  164,8 245,7 170,6 128,6 119,2 195,9  201,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  375,0 320,9  322,9 738,8 419,4 195,9 283,0 519,7  423,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  307,2 226,7  644,7 676,3 477,0 206,5 290,1 284,4  350,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  446 453  1178 1618 929 896 946 844  1150
  Familien timer  398 420  1101 1477 855 781 851 741  900
Arealbruk:              
  Bygg daa  59,2 72,3  110,0 200,0 107,7 54,3 61,0 177,9  257,5
  Havre daa  30,5 64,0  93,6 153,2 82,5 95,3 106,0 67,6  44,3
  Hvete daa  62,7 72,8  154,0 345,7 155,0 71,4 70,8   
  Poteter daa      4,2 0,9  0,1   7,1
  Grovfôr og beite daa  3,7 17,5  7,5 4,3 7,3 10,9 14,6 16,1  13,5
  Annet daa  8,6 9,9  26,3 114,5 37,6  8,0   3,3
Avlinger pr daa:              
  Bygg kg  491 389  494 478 475 397 463 453  473
  Havre kg  417 439  463 499 470 427 423 349  398
  Hvete kg  476 495  516 542 522 416 375   
  Poteter kg      2023 2023  2500   2023
  Grovfôr og beite FEm  196 214  272 219 232 267 290 352  373
  I alt FEm  453 399  462 473 459 383 370 396  438
Kornproduksjon, priser:              
  Bygg NOK/kg  1,91 1,75  1,85 1,94 1,89 1,81 1,81 1,98  1,96
  Havre NOK/kg  1,71 1,59  1,71 1,72 1,70 1,65 1,64 2,12  1,98
  Hvete NOK/kg  1,99 1,88  2,08 2,03 2,03 1,88 1,92   
Variable kostnader NOK/daa  291 250  323 321 311 329 275 201  223
Produksjonsinntekt bygg 1000 NOK  59,5 47,8  99,3 201,4 100,4 39,2 55,3 162,9  247,9
Produksjonsinntekt havre 1000 NOK  21,9 45,4  74,4 132,7 66,5 71,5 74,0 50,8  35,8
Produksjonsinntekt hvete 1000 NOK  59,8 70,7  172,2 409,5 173,5 58,0 59,2   
Produksjonsinntekt oljefrø og erter 1000 NOK  4,2 9,3  13,6 49,8 18,0     3,7
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,4  0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5  0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK  1,1 0,9  1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,3  1,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -18,5 59,1  187,4 354,3 210,7 92,8 119,8 150,6  294,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK -18,5 58,6  184,9 363,6 209,3 87,4 116,0 147,1  300,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  -170,0 -40,6  111,8 210,9 96,4 30,2 43,7 103,5  240,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 48,6 144,8  251,7 417,0 276,4 133,0 166,2 234,2  354,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015