Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i skogbruket 2008
Hovedtabell 22. Produksjonsinntekter, kostnader og driftsoverskott

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2008  2007

 

Skoger Antall 23 45  52    28 148 155
Solgt og brukt virke m3 110 105  356    767 319 310
 
Beregninger pr skog   
 
Inntekter   
Bruttoinntekt salg NOK 36139 34351  120403    288763 112995 107543
Eget forbruk, bruttoverdi NOK 4613 4580  4151    4547 4428 3885
Driftstilskott NOK  471  283    3229 854 205
Andre inntekter NOK 1191 2007  6154    13870 5581 3444
 

 

Produksjonsinntekter NOK 41943 41410  130990    310409 123858 115077
Kostnader   
Leid arbeid og utstyr NOK 9176 9550  40730    105764 38650 31741
Trekkraft fra jordbruket NOK 1480 1871  2638    5427 2753 2997
Vedlikehold utstyr, drivstoff NOK 4744 3125  2411    7667 3985 3468
Vedlikehold og anlegg enkle veger NOK 1076 528  2521    6582 2459 2810
Salgsutgifter, diverse trekk NOK 337 426  1654    3123 1354 1416
Administrasjon/diverse trekk NOK 3810 2910  4714    11442 5298 5116
Avskrivninger utstyr/diverse NOK 1229 1305  2143    4907 2269 2022
Avskrivninger veger NOK 44 71  980    1256 610 632
 

 

Kostnader før skogkultur NOK 21896 19787  57790    146167 57377 50203
Skogkultur (netto) NOK 2611 1525  4941    9869 4472 5604
 

 

Driftsoverskott NOK 17437 20098  68258    154374 62009 59270
 
Beregninger pr m3   
 
Inntekter   
Virkesinntekter i alt NOK/m3 372 367  354    380 368 365
Andre inntekter NOK/m3 11 24  18    22 20 12
 

 

Produksjonsinntekter i alt NOK/m3 380 395  368    405 388 371
Kostnader   
Kostnader før skogkultur NOK/m3 199 189  162    191 180 162
Skogkultur (netto) NOK/m3 24 15  14    13 14 18
 

 

Kostnader i alt NOK/m3 222 203  176    203 194 180
 

 

Driftsoverskott NOK/m3 158 191  192    201 194 191
 
Tømmerpriser   
Spesialtømmer NOK/m3  213      459 453 489
Skurtømmer NOK/m3 459 463  456    474 466 472
Sams virke NOK/m3    297    294 295 336
Massevirke NOK/m3 278 272  269    263 267 233
Bartrevirke i alt NOK/m3 387 375  361    381 373 369
Lauvtrevirke NOK/m3 290 300  244    236 243 266
Ved til brensel NOK/m3 192 252  256    183 215 270
Rotsalg NOK/m3  291      417 417 166
Salgsvirke i alt NOK/m3 380 374  357    382 371 368
Gårds- og husbehovsvirke NOK/m3 316 311  301    287 304 307
 
Driftskostnader fordelt   
Eget arbeid % 18 25  11    11 13 16
Leid arbeid og utstyr % 34 36  63    64 58 53
Trekkraft fra jordbruket % 6 7  4    3 4 5
Vedlikehold utstyr, drivstoff % 18 12  4    5 6 6
Vedlikehold anlegg, veger % 4 2  4    4 4 5
Salgsutgifter, diverse trekk % 1 2  3    2 2 2
Administrasjon/diverse trekk % 14 11  7    7 8 9
Avskrivninger % 5 5  5    4 4 4
 

 

I alt % 100 100  100    100 100 100

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015