Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i skogbruket 2018
Hovedtabell 22. Produksjonsinntekter, kostnader og driftsoverskott

 

   Enhet  Størrelsesgruppe i m3/år  Alle skoger
     

 

  

 

      50-99  100-199  200-399  400-  2018  2017

 

Skoger Antall 21 31  39    32 123 133
Solgt og brukt virke m3 160 331  283    902 435 386
 
Beregninger pr skog   
 
Inntekter   
Bruttoinntekt salg NOK 63989 114375  105010    365318 168089 123772
Eget forbruk, bruttoverdi NOK 3338 8634  5666    3072 5342 4271
Driftstilskott NOK 2021   110    285 454 773
Andre inntekter NOK 516 1000  1647    6024 2430 1394
 

 

Produksjonsinntekter NOK 69864 124008  112434    374699 176315 130210
Kostnader   
Leid arbeid og utstyr NOK 15716 41474  47424    128872 61701 55214
Trekkraft fra jordbruket NOK 1852 4691  4477    2366 3534 3011
Vedlikehold utstyr, drivstoff NOK 2995 3842  3257    6438 4229 4931
Vedlikehold og anlegg enkle veger NOK 779 1087  6879    14298 6308 3714
Salgsutgifter, diverse trekk NOK 2939 2166  1510    5519 2962 2238
Administrasjon/diverse trekk NOK 8903 5069  6974    13578 8541 6941
Avskrivninger utstyr/diverse NOK 1799 3425  2387    6116 3518 3401
Avskrivninger veger NOK  371  379    4942 1500 494
 

 

Kostnader før skogkultur NOK 34982 62125  73287    182128 92292 79944
Skogkultur (netto) NOK 1977 6486  3330    -3454 2130 13185
 

 

Driftsoverskott NOK 32905 55397  35817    195866 81893 37081
 
Beregninger pr m3   
 
Inntekter   
Virkesinntekter i alt NOK/m3 409 359  391    409 396 332
Andre inntekter NOK/m3 16 3  6    7 7 6
 

 

Produksjonsinntekter i alt NOK/m3 436 374  397    415 405 338
Kostnader   
Kostnader før skogkultur NOK/m3 219 188  259    202 212 207
Skogkultur (netto) NOK/m3 12 20  12    -4 5 34
 

 

Kostnader i alt NOK/m3 231 207  271    198 217 242
 

 

Driftsoverskott NOK/m3 206 167  127    217 188 96
 
Tømmerpriser   
Spesialtømmer NOK/m3  557  675    609 609 993
Skurtømmer NOK/m3 419 412  462    514 474 455
Sams virke NOK/m3 313 230  296    425 342 371
Massevirke NOK/m3 208 277  271    268 270 220
Bartrevirke i alt NOK/m3 415 374  369    414 398 339
Lauvtrevirke NOK/m3 200 199  244    253 222 194
Ved til brensel NOK/m3 414 300  594    302 333 383
Rotsalg NOK/m3    673    337 612 
Salgsvirke i alt NOK/m3 414 366  397    411 400 334
Gårds- og husbehovsvirke NOK/m3 337 330  334    302 327 298
 
Driftskostnader fordelt   
Eget arbeid % 9 9  8    4 6 7
Leid arbeid og utstyr % 41 61  59    68 63 64
Trekkraft fra jordbruket % 5 7  6    1 4 3
Vedlikehold utstyr, drivstoff % 8 6  4    3 4 6
Vedlikehold anlegg, veger % 2 2  9    8 6 4
Salgsutgifter, diverse trekk % 8 3  2    3 3 3
Administrasjon/diverse trekk % 23 7  9    7 9 8
Avskrivninger % 5 6  3    6 5 5
 

 

I alt % 100 100  100    100 100 100