Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 11. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering for skogbruk, tilleggsnæring,
annen næring og privat i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Skogbruk  Tilleggsnæring  Annen næring  Privat   Netto-
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   S+Tn+An+P
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  100-199,9   0,8  0,4     4,0       3,5  10,4   451,6  80,7  72,0    279,8  
  200-299,9 19,7  2,2  4,9   50,6  9,5  6,0   114,0  17,5  74,7   174,2  85,2  22,6    135,9  
  300-499,9   1,8     9,5  8,9  72,0   2,0  5,6     71,0  68,1  12,3    -86,2  
  500- 46,4  1,2     24,3  20,3  17,8   21,8  14,5  14,4   229,5  95,0  43,1    115,7  
  Alle 20,5  1,5  1,0   21,1  12,3  27,4   30,4  10,8  20,9   190,8  82,8  32,0    74,1  
Andre bygder                                
  100-199,9 7,2  2,4  1,5   10,7  12,6  11,8     10,6     58,4  55,0  14,3    -31,9  
  200-299,9 19,4  2,1  0,2   2,3  14,1  7,5     2,9     160,1  63,8  29,9    61,3  
  300-499,9 2,1  2,7  21,4   37,5  6,7  1,9   1,5  1,4     187,5  78,1  41,2    75,2  
  500- 24,0  5,6  0,3   77,0  15,9  45,4   38,4  5,0     418,3  74,8  11,8    398,9  
  Alle 12,6  3,2  6,9   34,0  11,9  16,3   10,1  4,4     211,0  70,0  25,2    129,8  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  100-199,9          15,9     133,3  7,5     27,6  64,6  8,6    64,3  
  200-299,9          18,7       3,5     5,0  72,0      -89,2  
  300-499,9        0,2  9,3     1,8  5,8     4,5  62,9  152,8    -224,3  
  500-          15,0  46,6          50,4  64,4  2,0    -77,6  
  Alle        0,3  16,8  10,0   19,0  5,9     18,3  67,6  48,6    -111,3  
Andre bygder                                
  100-199,9 15,0  3,5     1,8  7,6       0,8     48,3  42,2      11,0  
  200-299,9 20,3  4,0     50,8  10,5  17,6     0,1     34,5  48,7  4,2    20,5  
  300-499,9 14,9  1,9     14,5  17,3  2,3   82,4  15,8  11,1   131,0  57,7  3,5    133,2  
  500- 10,6  3,2     72,1  9,8       3,1     45,6  55,6      56,6  
  Alle 14,3  3,9     34,6  11,2  4,8   23,3  5,8  3,1   68,9  54,0  2,0    56,3  
Vestlandet                                
  35-49,9   0,6     41,3  21,5            300,0  64,9      254,3  
  50-99,9 22,1  0,3  12,5   85,7  68,6  3,1   16,9  4,3     32,5  73,6  8,9    -14,1  
  100-199,9 4,1  1,0     29,8  10,6     6,3  4,8     81,7  60,0  4,9    40,6  
  200-299,9 10,8  2,1  0,2   26,4  9,7  4,6   16,4  2,7     105,7  50,2  3,4    86,4  
  300-499,9 6,3  0,9     16,9  8,1  1,6   5,6  8,7     66,3  58,6  10,3    6,9  
  500- 6,2  1,7     82,0  12,4  15,8     6,5     163,8  71,4  1,4    142,8  
  Alle 8,2  1,3  1,2   38,2  15,5  4,2   8,5  5,4     99,4  60,2  5,7    60,8  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  200-299,9   0,6       4,0       0,8     133,1  64,0      63,7  
  300-499,9 2,5  1,7     9,8  13,4     5,7  3,5  0,4   105,4  65,1      39,3  
  500- 0,2  0,9  2,4   13,4  10,8       7,6  7,5   268,6  87,8  14,6    150,6  
  Alle 1,7  1,2  0,7   8,5  10,4     5,0  5,3  3,0   154,3  72,3  5,0    71,6  
Andre bygder                                
  200-299,9 7,0  1,1  11,4   8,6  5,9     11,4  1,8     67,2  47,3  2,5    24,2  
  300-499,9 28,0  2,2  5,5   29,9  9,3  11,9     2,9  4,6   96,8  45,4  8,1    64,8  
  500- 15,0  4,3  5,0   4,5  2,4     70,7  7,2  5,9   55,5  60,7      60,2  
  Alle 17,6  2,1  7,4   17,4  6,6  5,5   14,7  3,0  3,1   79,6  47,6  5,1    48,9  
Nord-Norge                                
  100-199,9 8,5  0,6  3,5   1,4  2,1     17,9  12,7  3,6   120,7  44,6  23,1    58,3  
  200-299,9 2,3  1,0       2,5     3,8  8,5  8,5   139,6  48,1  7,7    69,4  
  300-499,9 55,5  0,8  8,2   33,5  17,9  0,6     5,8     256,9  57,7  0,6    254,3  
  500- 6,4  2,5     6,5  6,7     3,0  8,8  9,4   250,9  67,6  1,4    170,4  
  Alle 19,9  1,5  2,8   12,0  8,4  0,2   4,2  8,2  5,5   205,2  56,8  5,4    152,5  
Alle bruk                                
  35-49,9   0,3     16,1  13,5       9,7     132,3  74,9      50,0  
  50-99,9 10,7  3,4  6,3   44,9  42,2  2,8   13,6  6,5  1,4   17,9  75,5  5,7    -56,7  
  100-199,9 5,6  1,4  0,9   10,4  8,4  2,5   12,8  6,0  2,1   135,6  58,3  19,8    65,0  
  200-299,9 11,8  1,8  2,1   20,7  9,4  5,0   24,1  5,5  13,4   113,2  59,7  10,9    62,0  
  300-499,9 12,4  1,6  4,7   19,8  10,8  14,7   9,8  5,9  1,6   115,9  62,5  22,0    34,1  
  500- 20,1  2,4  0,5   37,4  13,5  16,5   15,8  8,3  6,5   221,2  77,0  15,7    154,1  
  Alle 13,0  1,9  2,5   24,0  12,0  10,4   15,0  6,5  5,6   141,7  65,7  16,5    72,6