Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 11. Nyanlegg, avskrivninger, salg, tilskudd og nettoinvestering for skogbruk, tilleggsnæring,
annen næring og privat i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Skogbruk  Tilleggsnæring  Annen næring  Privat   Netto-
   Størrelses- 

 

 

 

 

 

 

 

   investering
   grupper, daa  Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   Ny-   Avskriv-   Salg/   S+Tn+An+P
      anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.   anlegg   ninger   tilsk.    

 

Østlandet                                
Flatbygder                                
  50-99,9          1,1  4,1          50,0  75,6  78,6    -109,4  
  100-199,9 33,0  0,8     3,5  10,9     23,3  15,4  4,5   159,2  61,7  7,2    118,5  
  200-299,9 15,1  1,5     10,3  8,1  0,9   1,6  3,6     123,4  62,6  13,7    60,0  
  300-499,9 86,0  1,7  0,9   15,1  14,0  0,8   37,4  4,2  1,3   194,5  69,4  14,4    226,3  
  500- 14,3  0,8  0,1   107,0  11,1  5,4   223,8  17,6  102,0   111,6  68,4  49,6    201,7  
  Alle 34,8  1,1  0,3   44,1  10,8  2,4   92,3  10,4  37,0   140,7  66,6  28,0    155,3  
Andre bygder                                
  100-199,9 1,5  3,8  0,5   5,6  5,7     2,3  9,6     87,6  64,0  10,0    3,4  
  200-299,9 4,6  2,1  0,8   11,1  12,7  0,9     1,6     133,3  51,6  18,7    60,6  
  300-499,9 27,2  2,3  0,9   20,9  3,8  0,1   5,4  7,5     181,2  62,1  9,2    148,8  
  500- 3,4  3,1  0,8   18,3  10,8  0,1     1,8     242,6  55,8  3,3    188,6  
  Alle 11,6  2,8  0,7   14,5  7,3  0,2   2,5  5,6     160,6  58,9  9,8    103,9  
Agder og Rogaland                                
Jæren                                
  200-299,9   0,1     18,1  30,7  1,0     6,8     198,1  53,7      123,9  
  300-499,9        53,5  7,8     11,4  6,9     208,1  62,1      196,2  
  500-        13,8  4,1            67,2  52,0      24,9  
  Alle        28,5  13,4  0,3   4,6  7,9     144,9  60,1      96,3  
Andre bygder                                
  100-199,9 12,1  1,6     7,0  11,3  2,9   2,3  2,7     62,6  43,7      21,8  
  200-299,9 5,1  3,5  0,4   2,6  13,9            12,0  35,3  0,2    -33,6  
  300-499,9 17,8  2,4     17,8  16,8     4,7  6,2  6,3   456,3  58,0      406,9  
  500- 1,6  4,9  0,5   7,7  2,3  7,7          129,3  42,7      80,5  
  Alle 16,6  3,7  0,2   10,2  15,8  1,8   2,3  2,7  2,1   205,6  49,3  0,1    159,0  
Vestlandet                                
  35-49,9 10,0  0,4     9,7  13,0     0,9  4,7     6,1  64,7      -56,1  
  50-99,9   0,5     176,1  50,5  49,7   11,1  1,9  5,1   93,4  58,7      114,2  
  100-199,9 3,1  0,5  0,6   6,4  9,5  0,3   6,7  3,2     66,4  45,7  3,6    19,2  
  200-299,9 4,7  1,4     57,9  7,5  5,6   17,0  3,7  15,4   75,2  48,9  3,1    69,2  
  300-499,9 2,3  0,8     81,5  7,4  10,6   10,0  8,2     57,1  50,2  1,3    72,4  
  500-   0,9       5,3       2,8  2,4   31,6  47,0  4,2    -31,0  
  Alle 3,2  0,8  0,1   59,4  13,3  10,2   9,9  4,5  4,8   63,3  50,6  2,2    49,3  
Trøndelag                                
Flatbygder                                
  100-199,9 1,1  0,2  0,7          33,4  12,7  1,4   194,1  60,3      153,3  
  200-299,9   1,1     6,0  2,4     1,8  0,5  4,0   427,2  54,6  15,2    357,2  
  300-499,9   0,8  0,6   5,4  13,7  1,2     2,2     46,9  56,0  7,1    -29,3  
  500- 8,3  2,8     40,0  10,5  15,6     0,3     61,9  56,2  5,7    19,1  
  Alle 1,7  1,2  0,3   11,5  8,7  3,5   3,6  2,4  1,2   160,6  56,0  8,2    95,9  
Andre bygder                                
  200-299,9 2,7  1,4  0,4   7,3  1,1     0,8  0,6     61,5  41,7  9,7    17,4  
  300-499,9 4,8  2,3     5,5  4,8     12,0  2,6     24,4  37,6  2,8    -3,4  
  500- 1,5  1,8       0,7  6,0          20,0  42,3      -29,3  
  Alle 3,4  2,1  0,1   5,1  2,7  0,8   5,9  1,4     36,0  38,9  4,8    -0,4  
Nord-Norge                                
  100-199,9   0,7  1,2     3,4     7,4  5,6     113,9  45,3      65,1  
  200-299,9 31,0  1,2  15,8     2,0     23,1  7,3  7,8   37,6  42,4  0,5    14,7  
  300-499,9 1,3  1,4     45,6  14,1  2,6   6,7  4,0  1,5   78,9  51,5  4,9    52,5  
  500- 4,3  1,1  3,8     6,8  1,5     3,9     26,9  55,3  3,6    -44,8  
  Alle 9,4  1,2  5,1   16,0  7,5  1,2   9,6  5,0  2,5   62,7  48,6  2,6    24,0  
Alle bruk                                
  35-49,9 33,2  4,1     8,6  26,9     1,6  11,3     76,9  75,8  0,9    1,3  
  50-99,9   0,5     102,8  29,8  29,8   6,5  1,1  3,0   73,4  60,3  15,3    42,9  
  100-199,9 8,9  1,5  0,4   5,2  7,8  0,4   9,6  7,4  0,9   97,3  52,7  4,4    45,5  
  200-299,9 8,9  1,6  2,3   17,9  8,7  1,5   7,0  3,1  4,5   116,9  49,3  7,6    72,1  
  300-499,9 20,9  1,6  0,3   30,8  10,2  2,2   11,8  5,3  1,1   149,9  56,2  5,7    130,8  
  500- 7,3  1,7  0,7   47,4  8,3  4,4   83,4  7,6  38,2   105,3  57,8  20,2    104,5  
  Alle 12,8  1,6  0,9   28,9  10,2  3,2   23,8  5,6  9,2   119,5  54,9  9,0    90,4