Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   2,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  50-99,9 68,5    19,5   28,2     4,7   120,9    3,2    117,7   
  100-199,9 80,8    16,2   45,6     6,7   149,3    21,7    127,6   
  200-299,9 93,7    22,5   54,5     7,1   177,8    17,3    160,5   
  300-499,9 147,6    38,2   90,1     12,4   288,3    35,0    253,3   
  500- 260,9    85,2   157,6     25,4   529,1    54,2    474,9   
  Alle 163,6    47,5   98,1     14,8   324,0    35,0    289,0   
Andre bygder                           
  100-199,9 72,1    15,7   27,0     6,9   121,7    11,5    110,2   
  200-299,9 125,4    30,0   34,0     11,7   201,1    28,4    172,7   
  300-499,9 153,6    39,7   71,9     13,6   278,8    20,9    257,9   
  500- 254,3    79,2   122,2     22,1   477,8    49,1    428,7   
  Alle 147,2    39,5   62,9     13,2   262,8    25,3    237,5   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  200-299,9 111,9    17,3   113,9     10,2   253,3    3,8    249,5   
  300-499,9 165,7    38,3   145,3     16,2   365,5    5,4    360,1   
  500- 172,4    50,3   237,2     14,1   474,0    54,5    419,5   
  Alle 138,0    29,6   139,0     12,4   319,0    14,0    305,0   
Andre bygder                           
  100-199,9 76,5    18,0   86,6     6,8   187,9    10,8    177,1   
  200-299,9 113,9    24,2   45,2     10,5   193,8    30,8    163,0   
  300-499,9 138,1    38,1   79,2     12,3   267,7    25,6    242,1   
  500- 218,7    60,2   159,2     21,5   459,6    64,6    395,0   
  Alle 128,6    33,0   82,0     11,8   255,4    30,6    224,8   
Vestlandet                           
  35-49,9 48,4    10,6   7,9     4,5   71,4    9,2    62,2   
  50-99,9 72,1    11,2   17,0     5,8   106,1    6,4    99,7   
  100-199,9 89,0    15,2   15,0     7,7   126,9    7,1    119,8   
  200-299,9 129,6    28,0   39,6     10,9   208,1    21,3    186,8   
  300-499,9 162,8    36,3   61,8     14,6   275,5    24,7    250,8   
  500- 276,2    77,0   217,7     20,6   591,5    46,2    545,3   
  Alle 127,1    27,4   47,2     10,8   212,5    18,1    194,4   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 45,6    11,6   31,5     4,0   92,7    2,4    90,3   
  200-299,9 102,8    20,9   53,7     11,1   188,5    6,8    181,7   
  300-499,9 141,9    38,3   125,8     12,2   318,2    19,1    299,1   
  500- 176,4    41,7   188,4     17,3   423,8    25,9    397,9   
  Alle 128,0    31,5   108,5     12,0   280,0    15,4    264,6   
Andre bygder                           
  200-299,9 130,4    29,0   56,5     11,4   227,3    9,7    217,6   
  300-499,9 144,2    34,9   102,2     12,7   294,0    15,2    278,8   
  500- 287,9    74,0   132,8     28,5   523,2    24,1    499,1   
  Alle 158,6    37,6   86,6     14,3   297,1    14,1    283,0   
Nord-Norge                           
  100-199,9 69,9    17,3   79,1     4,6   170,9    7,0    163,9   
  200-299,9 115,3    36,5   78,0     9,6   239,4    33,2    206,2   
  300-499,9 167,8    42,5   80,4     14,4   305,1    15,9    289,2   
  500- 255,3    65,4   148,5     20,9   490,1    46,4    443,7   
  Alle 152,4    40,6   92,5     12,5   298,0    24,7    273,3   
Alle bruk                           
  35-49,9 53,2    12,0   25,8     4,1   95,1    17,2    77,9   
  50-99,9 72,8    12,7   20,9     5,6   112,0    5,0    107,0   
  100-199,9 79,6    15,9   43,6     6,8   145,9    10,8    135,1   
  200-299,9 116,0    26,7   56,1     10,2   209,0    20,0    189,0   
  300-499,9 152,8    38,3   89,7     13,4   294,2    21,6    272,6   
  500- 246,0    72,9   161,3     22,5   502,7    48,9    453,8   
  Alle 144,1    36,8   83,4     12,8   277,1    23,9    253,2