Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 15. Netto mekaniseringskostnad i 1000 kr pr bruk

 

Landsdeler  Avskrivninger   Drivstoff   Leieutgifter   Rentekrav   Brutto   Leie-   Netto
   Størrelses-  og     maskiner og   5,0 %   mekaniserings-   inntekter   mekaniserings-
   grupper, daa  vedlikehold       redskaper       kostnad       kostnad

 

Østlandet                           
Flatbygder                           
  35-49,9 38,4    5,3   15,3     6,4   65,4    2,4    63,0   
  100-199,9 58,3    11,6   24,1     12,5   106,5    11,5    95,0   
  200-299,9 69,8    15,3   40,1     15,0   140,2    11,2    129,0   
  300-499,9 106,7    26,9   47,1     20,1   200,8    19,3    181,5   
  500- 160,7    49,2   101,1     33,3   344,3    37,2    307,1   
  Alle 100,4    26,2   53,3     20,3   200,2    19,8    180,4   
Andre bygder                           
  50-99,9 38,9    5,7   9,2     7,5   61,3    3,2    58,1   
  100-199,9 60,9    14,1   23,4     12,2   110,6    5,8    104,8   
  200-299,9 79,7    20,5   23,2     16,8   140,2    19,8    120,4   
  300-499,9 103,0    27,1   41,3     17,0   188,4    26,1    162,3   
  500- 144,1    42,0   91,9     28,2   306,2    18,6    287,6   
  Alle 81,3    20,5   33,0     15,6   150,4    14,4    136,0   
Agder og Rogaland                           
Jæren                           
  100-199,9 60,6    10,2   44,5     9,0   124,3    2,2    122,1   
  200-299,9 112,5    18,8   92,4     16,3   240,0    3,8    236,2   
  300-499,9 127,2    20,0   91,4     24,1   262,7    18,5    244,2   
  Alle 104,4    18,6   78,9     17,4   219,3    9,0    210,3   
Andre bygder                           
  100-199,9 70,8    13,0   27,7     11,3   122,8    11,7    111,1   
  200-299,9 88,5    17,8   15,1     18,2   139,6    14,6    125,0   
  300-499,9 100,2    25,5   55,9     18,0   199,6    25,9    173,7   
  Alle 84,1    19,1   37,1     15,2   155,5    19,3    136,2   
Vestlandet                           
  35-49,9 50,1    7,0   1,4     7,6   66,1    8,4    57,7   
  50-99,9 41,1    5,8   4,2     6,8   57,9    3,7    54,2   
  100-199,9 63,1    12,0   15,6     12,0   102,7    10,4    92,3   
  200-299,9 70,9    17,3   32,6     13,9   134,7    8,9    125,8   
  300-499,9 114,1    23,3   35,4     20,5   193,3    20,7    172,6   
  Alle 74,0    15,2   23,5     13,7   126,4    11,6    114,8   
Trøndelag                           
Flatbygder                           
  100-199,9 53,6    12,4   22,4     10,9   99,3    4,0    95,3   
  200-299,9 74,7    15,5   32,9     14,4   137,5    4,7    132,8   
  300-499,9 90,0    22,6   33,9     20,1   166,6    6,8    159,8   
  Alle 78,9    19,4   32,8     16,4   147,5    5,0    142,5   
Andre bygder                           
  100-199,9 65,4    18,2   12,1     14,2   109,9    5,1    104,8   
  200-299,9 66,5    18,8   32,6     10,8   128,7    6,8    121,9   
  300-499,9 92,5    23,8   72,0     20,5   208,8    12,1    196,7   
  Alle 78,2    20,3   41,1     16,3   155,9    8,0    147,9   
Nord-Norge                           
  50-99,9 27,9    5,7   30,3     5,0   68,9    1,6    67,3   
  100-199,9 42,2    10,9   29,3     5,6   88,0    5,6    82,4   
  200-299,9 76,1    18,8   47,4     12,8   155,1    12,0    143,1   
  300-499,9 95,7    25,0   32,0     15,8   168,5    14,5    154,0   
  Alle 76,0    18,5   40,5     12,9   147,9    10,7    137,2   
Alle bruk                           
  35-49,9 47,0    7,8   10,9     7,6   73,3    7,5    65,8   
  50-99,9 38,9    5,9   10,1     6,5   61,4    2,7    58,7   
  100-199,9 60,3    12,9   22,6     11,4   107,2    7,9    99,3   
  200-299,9 77,3    17,8   37,5     14,7   147,3    11,3    136,0   
  300-499,9 103,0    25,0   47,6     19,3   194,9    18,3    176,6   
  500- 160,7    46,6   103,1     32,8   343,2    31,3    311,9   
  Alle 84,3    20,1   39,9     16,1   160,4    13,5    146,9   

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015