Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 9, del 2. Eiendeler i jordbruk pr 31.12 i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Husdyr
   Størrelses- 

 

   grupper, daa  Storfe   Griser   Sauer   Geiter   Fjørfe   Andre      I alt

 

Østlandet                   
Flatbygder                   
  35-49,9    27,3          92,2     119,5
  100-199,9 41,3   20,5   0,4       3,7     65,9
  200-299,9 120,9   49,5   1,1       18,7     190,2
  300-499,9 113,9   66,4   0,1    0,1   11,1  2,0   193,4
  500- 152,4   46,2   1,5       10,7     210,8
  Alle 106,3   47,0   0,7       13,6  0,6   168,2
Andre bygder                   
  50-99,9 7,8      23,4    2,1   8,5     41,8
  100-199,9 85,2   11,2   15,1    1,4   2,0  0,7   115,5
  200-299,9 139,9   24,2   9,6       2,3  1,0   177,0
  300-499,9 225,2      10,6       5,9     241,7
  500- 310,4      13,3       23,9     347,6
  Alle 144,5   9,6   13,3    0,7   5,6  0,5   174,3
Agder og Rogaland                   
Jæren                   
  100-199,9 188,6   40,3   21,8       0,2     251,0
  200-299,9 302,4   152,8   13,1       11,3     479,5
  300-499,9 501,2   45,6   22,4            569,2
  Alle 333,4   78,7   20,8       3,4  0,1   436,4
Andre bygder                   
  100-199,9 84,8   42,8   17,2       14,2  6,1   165,1
  200-299,9 224,3      9,3            233,5
  300-499,9 277,5   11,0   38,9       0,1  42,4   369,9
  Alle 179,6   27,8   20,6       5,7  13,0   246,8
Vestlandet                   
  35-49,9       5,0    2,1        7,2
  50-99,9 18,5   8,2   12,1    1,0        39,9
  100-199,9 133,5   16,3   16,3    1,1   2,9  0,9   171,1
  200-299,9 196,2   26,1   16,2         0,5   238,9
  300-499,9 237,5   45,7   26,9    0,1     2,2   312,4
  Alle 155,3   21,0   16,4    0,7   1,2  0,8   195,4
Trøndelag                   
Flatbygder                   
  100-199,9 87,0   135,5               222,5
  200-299,9 108,0   38,6   5,9            152,6
  300-499,9 169,6   47,0   2,0            218,6
  Alle 137,8   65,5   3,8            207,1
Andre bygder                   
  100-199,9 165,8   10,6   12,6    0,1        189,1
  200-299,9 207,4      15,7            223,1
  300-499,9 319,1      16,6            335,7
  Alle 246,3   3,8   14,3            264,4
Nord-Norge                   
  50-99,9    58,1   4,6    9,5        72,1
  100-199,9 62,7      18,7    6,4   0,1  1,6   89,6
  200-299,9 138,3   0,1   21,8    1,2     1,7   163,2
  300-499,9 261,5   2,2   3,2            266,9
  Alle 157,2   5,0   14,6    2,6     1,1   180,5
Alle bruk                   
  35-49,9    33,4   2,5    1,0   31,2     68,2
  50-99,9 12,8   17,7   12,4    2,1   2,0  0,2   47,0
  100-199,9 102,9   23,2   13,6    1,2   3,1  1,2   145,3
  200-299,9 164,4   28,9   11,9    0,3   4,2  0,6   210,3
  300-499,9 228,0   31,2   12,0       3,6  4,5   279,4
  500- 274,8   38,5   7,5       10,1     331,0
  Alle 160,9   28,2   11,8    0,6   4,8  1,7   208,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015