Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  35-49,9   0,1   3,9       70,6      162,1     32,4    821,8  
  100-199,9 0,3  4,7   3,9    7,5   48,2   0,1   43,3     18,4    337,3  
  200-299,9 9,8  15,0   1,0    17,2   17,4   0,2   45,6     24,6    417,8  
  300-499,9 6,5  17,9   2,8    10,0   20,3      15,9     21,4    430,5  
  500- 3,6  17,2   3,0    13,7   41,8      28,3     29,1    561,5  
  Alle 5,1  13,9   2,6    11,4   30,9   0,1   34,1     23,4    447,4  
Andre bygder                              
  50-99,9 3,2  4,2   2,5    3,3      0,8     0,7   6,9    99,1  
  100-199,9 7,3  13,9   2,8    5,6   4,9   0,4   2,4  0,2   14,7    171,2  
  200-299,9 9,7  17,6   3,5    5,2   7,8   0,4   2,2  1,2   18,9    220,6  
  300-499,9 16,2  18,2   4,0    14,4   0,2   0,2        25,8    271,3  
  500- 22,0  25,8   7,3    34,7   0,2   0,4   23,5  0,6   29,6    487,2  
  Alle 10,9  16,1   3,6    10,2   3,6   0,4   3,8  0,5   19,0    230,1  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 13,5  25,5   2,9    8,2   6,4           17,1    296,3  
  200-299,9 10,7  62,1   6,4    13,6   137,0   0,6   10,4     117,8    967,4  
  300-499,9 36,7  55,9   4,7    49,7   123,5   1,3        42,2    797,5  
  Alle 20,3  49,2   4,5    24,1   79,3   0,7   3,0     56,3    682,4  
Andre bygder                              
  100-199,9 11,1  19,4   8,4    6,3   13,2   1,1   18,5  0,9   21,1    338,4  
  200-299,9 29,1  19,8   3,4    25,5      0,3        18,6    299,0  
  300-499,9 53,0  32,0   10,7    44,1   11,2   3,9   0,1  20,7   36,8    542,6  
  Alle 27,3  23,3   7,0    22,7   18,7   1,8   13,1  5,6   27,1    431,7  
Vestlandet                              
  35-49,9 0,7  2,0   0,4          0,8        18,1    53,7  
  50-99,9 3,0  3,1   0,4    4,0   21,8   0,4        15,2    115,6  
  100-199,9 9,5  16,3   3,1    15,0   6,8   0,5   4,3  0,1   16,1    234,6  
  200-299,9 13,4  25,2   3,4    9,7   9,6   0,4        28,0    310,5  
  300-499,9 18,9  32,2   5,8    23,5   10,2   0,7        29,8    444,3  
  Alle 11,1  19,4   3,2    14,7   9,2   0,5   1,8     22,0    273,0  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 4,0  25,4   1,6    9,3   38,3           17,9    404,1  
  200-299,9 12,3  18,1   2,1    9,5   6,5           16,2    234,5  
  300-499,9 11,7  22,6   2,4    9,1   6,7   0,1   18,5     22,5    367,3  
  Alle 10,0  22,7   2,0    8,6   14,1      7,1     19,9    341,7  
Andre bygder                              
  100-199,9 7,0  20,4   2,7    2,2   2,7   0,5        15,2    211,1  
  200-299,9 13,1  20,0   2,8    13,5      0,3        22,4    245,6  
  300-499,9 17,8  27,2   1,8    20,1              28,4    327,7  
  Alle 13,0  23,6   2,5    16,7   1,0   0,3        22,0    281,4  
Nord-Norge                              
  50-99,9 3,4  9,2   1,0       23,1   0,3        41,3    256,2  
  100-199,9 11,7  11,7   1,7    2,1      0,5   0,1  0,7   13,6    164,0  
  200-299,9 8,8  19,1   2,9    7,7      1,4     0,6   22,2    221,1  
  300-499,9 12,5  28,7   2,8    24,1   1,7           33,4    350,6  
  Alle 9,9  20,6   2,4    10,1   4,7   0,7     0,4   25,3    260,7  
Alle bruk                              
  35-49,9 2,0  12,3   1,6       21,2   0,4   52,7     24,2    415,8  
  50-99,9 3,6  5,0   0,9    2,3   12,3   0,4   8,7  0,2   17,8    157,0  
  100-199,9 8,0  15,5   3,4    7,9   12,4   0,5   8,7  0,2   16,4    245,2  
  200-299,9 12,4  21,7   2,9    11,9   14,4   0,6   8,8  0,3   27,8    323,5  
  300-499,9 17,8  26,0   4,0    20,3   15,6   0,5   6,0  1,8   27,9    412,9  
  500- 11,6  27,6   4,2    27,0   39,5   0,5   19,5  0,1   33,7    600,9  
  Alle 11,7  20,4   3,3    13,6   16,6   0,5   10,1  0,6   24,3    343,0  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015