Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 13a, del 2. Variable kostnader i 1000 kroner pr bruk

 

Landsdeler  Annet   Medisin,   Fjøskontr. +   Innkjøp av dyr  Andre  Variable
   Størrelses-  fôr  veterinær  annet til 

 

   forbruks-   kostnader
   grupper, daa     og insem.  husdyrh.  Storfe  Griser  Sauer  Fjørfe  Geiter o.a.  artikler  i alt

 

Østlandet                              
Flatbygder                              
  50-99,9                   81,4     17,7    297,7  
  100-199,9 2,1  4,0   2,0    3,5   43,0   0,2   23,6     12,1    282,8  
  200-299,9 7,0  14,9   2,4    12,9   19,9      59,6     38,6    538,8  
  300-499,9 9,0  22,3   3,9    20,7   4,0      45,4     39,1    613,1  
  500- 7,0  21,7   4,9    3,7   43,5      26,3     32,9    743,1  
  Alle 6,4  16,3   3,3    10,8   25,9      42,8     31,9    565,6  
Andre bygder                              
  50-99,9 1,8  6,7   4,5          0,8        8,3    76,9  
  100-199,9 4,7  15,1   3,0    1,9   4,2   0,6        16,1    175,9  
  200-299,9 6,3  21,2   4,3    6,2   9,3   0,3   10,4     25,1    292,1  
  300-499,9 14,2  22,7   5,8    33,1      0,4   8,3     37,4    374,4  
  500- 12,7  31,7   7,0    64,7   0,3   0,1   18,8     45,1    598,8  
  Alle 8,0  20,0   4,6    17,6   3,9   0,5   7,1     26,4    298,2  
Agder og Rogaland                              
Jæren                              
  100-199,9 15,6  38,9   5,5    5,9   12,6   1,0   4,4     19,6    539,7  
  200-299,9 11,7  48,3   6,6    29,9   158,1   0,9        35,9    956,2  
  300-499,9 17,7  49,5   6,4    25,5   166,4   5,9   6,2     40,4    865,8  
  500- 80,5  69,7   9,9    132,9      2,5        44,5    1056,7  
  Alle 21,6  53,6   6,4    34,0   97,1   2,4   2,6     90,7    887,0  
Andre bygder                              
  100-199,9 16,4  19,9   4,0    19,2   30,5   0,6   9,9     21,0    403,2  
  200-299,9 20,2  36,4   5,0    30,3   7,4   0,8        26,3    435,0  
  300-499,9 48,3  37,4   10,2    53,8   19,2   5,6     0,4   33,4    595,4  
  500- 32,1  37,7   13,4    91,3   110,0   0,8        74,5    908,5  
  Alle 27,4  29,9   7,1    38,3   28,6   2,1   12,9  0,1   32,4    540,3  
Vestlandet                              
  35-49,9 0,7  1,4   0,3          0,2        20,3    73,9  
  50-99,9 1,7  2,7   0,6    5,1      1,6        18,5    92,2  
  100-199,9 8,2  18,5   2,3    12,2   9,0   1,3   5,7  0,4   17,4    270,4  
  200-299,9 18,6  25,4   2,6    15,8   6,4   1,3     0,3   27,1    349,8  
  300-499,9 28,0  40,7   4,5    42,3   3,1   1,0   0,1  1,5   37,8    568,8  
  500- 48,0  54,1   6,3    100,9   40,6   1,9        43,5    1083,7  
  Alle 14,7  22,9   2,6    20,5   6,9   1,3   2,1  0,5   24,9    344,4  
Trøndelag                              
Flatbygder                              
  100-199,9 12,7  28,4   4,5    14,4   72,0           23,7    595,9  
  200-299,9 2,8  21,3   1,5    2,6   6,6   0,1        15,8    275,1  
  300-499,9 9,2  25,8   2,5    7,8   11,9   0,1   17,3     30,7    472,9  
  500- 11,9  38,2   6,0       56,8           36,2    784,7  
  Alle 7,5  25,5   2,7    6,1   23,9   0,1   6,4     24,4    446,6  
Andre bygder                              
  100-199,9 8,2  27,5   3,7    1,7   4,0   0,6        20,9    269,1  
  200-299,9 13,2  25,4   4,3    13,8      0,1        28,8    290,1  
  300-499,9 20,9  29,0   5,6    13,6           0,2   34,6    365,1  
  500- 34,2  36,8   4,4    60,8              26,0    589,1  
  Alle 18,3  29,1   4,7    17,6   1,0   0,2     0,1   28,9    360,1  
Nord-Norge                              
  50-99,9 3,2  6,4   0,8       1,2   0,8     1,9   26,4    210,8  
  100-199,9 8,9  9,9   1,9    2,5      0,2     0,5   18,0    169,0  
  200-299,9 7,8  21,5   3,4    14,8      0,9        27,6    289,8  
  300-499,9 20,7  29,5   4,1    18,7   56,8   0,6     0,5   38,5    498,4  
  500- 21,2  45,5   6,1    55,1   60,9   1,6        72,7    778,8  
  Alle 13,7  23,9   3,5    17,5   26,5   0,7     0,4   34,6    390,0  
Alle bruk                              
  35-49,9 0,4  26,7   0,9       24,6   0,1   38,9     197,1    607,0  
  50-99,9 1,7  4,1   1,9    2,1   1,5   0,9   22,8  0,3   17,9    181,6  
  100-199,9 8,2  17,0   2,9    8,0   17,8   0,7   6,6  0,2   17,5    288,1  
  200-299,9 10,3  24,1   3,4    14,1   18,6   0,6   13,4  0,1   28,5    405,1  
  300-499,9 19,4  29,8   5,0    26,1   22,1   1,1   14,0  0,3   36,8    532,4  
  500- 19,9  33,4   6,3    41,6   38,2   0,5   14,0     42,9    761,8  
  Alle 13,0  24,1   4,0    18,6   21,2   0,8   12,9  0,2   32,6    450,3  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015