Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  50-99,9 32,3  2,8  3,5            142,9  2,7       184,2  
  100-199,9 34,4  17,0  31,3   9,3    7,2   1,5  42,7  2,0       145,4  
  200-299,9 45,4  25,4  35,4   5,0  1,2     139,3  2,1  9,6   0,2    263,6  
  300-499,9 57,2  52,1  91,3   15,4  4,4  5,8   22,0  45,8  18,3       312,3  
  500- 148,0  82,4  187,4   41,7  31,6  110,7   29,1  9,1  18,7       658,7  
  Alle 71,7  45,3  88,1   17,8  9,5  30,6   45,9  29,3  12,9       351,1  
Andre bygder                            
  50-99,9                   8,5       8,5  
  100-199,9 3,0  7,1  6,9              8,1       25,1  
  200-299,9 7,9  15,1  8,3       14,8       10,2       56,3  
  300-499,9 10,4  17,0  6,9       7,1       29,0       70,4  
  500- 86,2  43,4  39,6   0,7    41,5       37,2       248,6  
  Alle 16,2  15,6  10,9   0,1    10,9       16,9       70,6  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 11,1           0,1       9,4       20,6  
  200-299,9 14,6                  19,6       34,2  
  300-499,9 13,1           13,0       27,7       53,8  
  500-                   53,5       53,5  
  Alle 11,8           5,4   160,4  0,7  22,1   1,6    202,0  
Andre bygder                            
  100-199,9   4,0         51,3   93,0  23,7  15,1       187,1  
  200-299,9            48,4       13,0       61,4  
  300-499,9                   19,4       19,4  
  500- 1,8  24,5       2,0  135,2   259,3  24,8  20,8       468,4  
  Alle 0,2  3,8       0,2  46,8   66,2  13,6  15,9       146,7  
Vestlandet                            
  35-49,9                 284,0  0,5   97,2    381,7  
  50-99,9                 365,1  3,5   22,3    390,9  
  100-199,9               0,9  5,5  9,0       15,4  
  200-299,9 0,6           0,1   1,5    11,5       13,7  
  300-499,9 5,6           0,1       18,8       24,5  
  500- -1,8                  40,6       38,8  
  Alle 1,2              0,7  60,6  11,5   8,0    82,0  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 59,4                  2,2       61,6  
  200-299,9 100,5  4,1  1,8       1,4   1,4    10,4       119,6  
  300-499,9 130,8  8,5  12,2   4,0    0,2       19,2   0,1    175,0  
  500- 405,1  24,2  32,2       93,7       3,8       559,0  
  Alle 131,9  6,9  8,2   1,5    9,2   0,5    11,9       170,1  
Andre bygder                            
  100-199,9 3,7                  8,2       11,9  
  200-299,9 0,2                  13,0       13,2  
  300-499,9 14,8    0,5       0,1       20,3       35,7  
  500- 65,6                  35,9       101,5  
  Alle 16,7    0,2       0,1       18,2       35,2  
Nord-Norge                            
  50-99,9            1,0       4,5       5,5  
  100-199,9            11,9       6,7       18,6  
  200-299,9            0,7   0,9  2,8  20,4       24,8  
  300-499,9            0,4       18,5       18,9  
  500- 5,2           2,0       26,2   0,2    33,6  
  Alle 0,6           2,7   0,3  0,9  16,9       21,4  
Alle bruk                            
  35-49,9            0,3   500,4  175,0  0,3   59,5    735,5  
  50-99,9 6,6  0,4  0,5       9,7   8,7  173,5  4,7   9,2    213,3  
  100-199,9 9,3  4,5  6,0   1,4    8,7   12,3  11,0  8,0       61,2  
  200-299,9 22,2  8,0  8,5   1,0  0,2  7,0   27,6  0,8  12,8       88,1  
  300-499,9 31,1  15,4  24,1   4,1  1,1  3,0   5,3  11,0  20,6       115,7  
  500- 103,7  44,6  87,1   17,8  13,5  68,3   31,0  5,6  26,2       397,8  
  Alle 30,9  13,5  22,0   4,1  2,1  14,3   25,8  19,5  14,9   1,6    148,7  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015