Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  100-199,9 31,0  14,2  29,1   2,8    9,3   4,6  44,9  6,6   0,2    142,7  
  200-299,9 49,0  18,2  34,6   6,0  4,1  10,3   0,1  1,5  6,3       130,1  
  300-499,9 71,7  31,0  99,8   15,4  5,9  46,7   4,4  0,1  11,0       286,0  
  500- 122,1  62,6  217,3   39,0  26,1  95,3   62,0  2,5  14,2       641,1  
  Alle 69,2  31,7  98,1   16,3  9,1  42,5   17,5  11,4  9,5       305,3  
Andre bygder                            
  50-99,9 2,9                  6,9       9,8  
  100-199,9 3,2  5,7  2,9   -0,4    0,1       4,2       15,7  
  200-299,9 15,5  7,1  4,5   1,4    16,0       6,9       51,4  
  300-499,9 3,6  12,3  15,2   1,2  -0,1  5,7       11,3       49,2  
  500- 83,0  30,6  67,0   0,9    48,9       17,8       248,2  
  Alle 12,8  8,9  10,7   0,5    9,0       7,5       49,4  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 8,5  1,7         11,7       6,8       28,7  
  200-299,9            0,1   576,6    15,3       592,0  
  300-499,9 14,6           6,9   6,3    20,3       48,1  
  Alle 8,5  0,5         5,7   163,6    14,9       193,2  
Andre bygder                            
  50-99,9 7,8           99,7   37,3    3,1       147,9  
  100-199,9 2,3           39,6   26,4  1,2  4,9       74,4  
  200-299,9 2,0           44,2   30,3    3,3       79,8  
  300-499,9 7,9  7,5         50,4   31,9  19,7  9,1       126,5  
  Alle 4,8  1,8       1,6  48,2   38,4  5,2  5,3   0,4    105,7  
Vestlandet                            
  35-49,9            0,3     192,8  0,5   0,1    193,7  
  50-99,9            2,1   0,1  185,1  2,5   10,2    200,0  
  100-199,9            0,1   1,9  0,7  6,2       8,9  
  200-299,9            0,4   1,9    13,5       15,8  
  300-499,9 5,8    1,5              21,6       28,9  
  Alle 1,3    0,2       0,4   1,2  39,2  9,9   1,6    53,8  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 42,5  0,9  2,0       0,9       4,6       50,9  
  200-299,9 52,1  9,3  0,6       0,7   1,0    3,5       67,2  
  300-499,9 112,5  8,3  -0,6     0,9  0,2   0,1    8,0       129,4  
  Alle 82,0  8,4  0,4     0,3  3,1   0,4    5,5   0,2    100,3  
Andre bygder                            
  100-199,9 3,5                  10,5       14,0  
  200-299,9 6,2  0,4                7,7       14,3  
  300-499,9 11,8    0,2       0,3       13,1       25,4  
  Alle 12,3  0,1  0,3       0,1       10,4       23,2  
Nord-Norge                            
  50-99,9            0,2       1,6       1,8  
  100-199,9            0,8     0,3  10,4       11,5  
  200-299,9 0,2           4,2   0,5  0,3  8,3       13,5  
  300-499,9 0,8           3,1       11,9       15,8  
  Alle 0,3           2,7   0,2  0,2  9,4       12,8  
Alle bruk                            
  35-49,9     1,3       0,2     115,7  0,3   0,1    117,6  
  50-99,9 2,7    0,2       12,2   4,1  89,7  3,6   4,6    117,1  
  100-199,9 8,0  3,4  4,5   0,2    6,3   4,0  6,0  6,3       38,7  
  200-299,9 16,6  5,0  6,1   1,1  0,6  9,0   35,7  0,3  7,9       82,3  
  300-499,9 34,8  11,4  28,5   4,2  1,7  18,4   4,4  1,7  12,8       117,9  
  500- 104,2  42,0  133,5   22,0  16,3  66,5   45,0  1,4  14,7   0,5    446,1  
  Alle 25,3  9,0  22,3   3,4  2,1  15,8   16,3  10,1  8,9   0,3    113,5  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015