Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  50-99,9 16,4  4,2  25,3            85,0         130,9  
  100-199,9 53,9  31,2  18,1   0,2    -0,7   0,1  59,0  4,8       166,6  
  200-299,9 76,4  20,5  45,7   7,3  -0,7  11,9     1,7  11,4       174,2  
  300-499,9 103,0  37,0  78,2   10,2  9,4  4,7   145,3  71,8  13,7       473,3  
  500- 229,0  72,7  245,7   24,5  22,0  127,6   29,0  2,2  24,9       777,6  
  Alle 120,0  40,7  105,4   11,5  8,9  38,7   55,3  36,1  14,2       430,8  
Andre bygder                            
  50-99,9                   5,1       5,1  
  100-199,9 10,7  13,7  7,0   0,2    12,4       5,4       49,4  
  200-299,9 3,0  10,8  9,6       36,0       8,5       67,9  
  300-499,9 16,3  19,7  11,5       16,6       22,2       86,3  
  500- 83,3  28,9  33,6   -1,2    78,3       29,0   0,9    252,8  
  Alle 20,1  16,0  12,2   -0,1    27,7       14,2   0,1    90,2  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 15,4                  10,2       25,6  
  200-299,9 8,5           -0,7   290,2    17,4   5,2    320,6  
  300-499,9 3,5           15,4   5,5    48,5       72,9  
  500- 23,1                  64,2       87,3  
  Alle 10,8           4,7   238,1  0,2  32,6   1,9    288,3  
Andre bygder                            
  100-199,9 3,2           50,9   94,6  1,2  10,6       160,5  
  200-299,9 0,5           0,3       16,1       16,9  
  300-499,9 7,4  0,5       0,4  67,9   34,6  25,4  7,9       144,1  
  500- 5,1         5,3  27,7   66,6    30,0       134,7  
  Alle 4,5  0,2       1,2  44,3   127,8  12,3  13,9   11,5    215,7  
Vestlandet                            
  35-49,9                 281,2  4,6   86,8    372,6  
  50-99,9                 456,0  0,4   34,5    490,9  
  100-199,9               3,4  4,5  6,5       14,4  
  200-299,9            0,1   1,4  0,3  8,5       10,3  
  300-499,9 3,9           0,6       20,4       24,9  
  500-                   25,0       25,0  
  Alle 0,9           0,2   1,3  74,1  10,4   8,6    95,5  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  100-199,9 59,2  1,4                6,7       67,3  
  200-299,9 82,1  7,5         1,0   -0,2    11,3       101,7  
  300-499,9 160,9  4,9  12,1   2,4           23,2   0,2    203,7  
  500- 357,2  37,2         79,0       10,8   2,1    486,3  
  Alle 142,1  7,8  6,1   1,2    7,3       16,7   0,3    181,5  
Andre bygder                            
  200-299,9 1,0           0,1       10,1       11,2  
  300-499,9 8,2                  22,2       30,4  
  500- 33,9                  11,3       45,2  
  Alle 8,8                  15,2       24,0  
Nord-Norge                            
  100-199,9            1,0     0,1  3,0       4,1  
  200-299,9            -3,1   0,1    10,9       7,9  
  300-499,9            0,4       19,0       19,4  
  500- 5,6                  18,1       23,7  
  Alle 0,8           -0,6       13,1       13,3  
Alle bruk                            
  35-49,9 0,6              728,3  118,3  2,7   82,5    932,4  
  50-99,9 5,3  0,7  4,0     0,2  13,5   11,8  245,4  1,9   17,3    300,1  
  100-199,9 15,3  7,6  4,2   0,1    8,6   12,3  10,5  6,3       64,9  
  200-299,9 20,9  5,7  9,5   1,3  -0,1  6,8   22,0  0,3  11,0   0,4    77,8  
  300-499,9 46,0  11,1  19,8   2,5  2,1  10,5   35,0  17,9  20,1       165,0  
  500- 119,9  33,5  98,8   9,2  9,1  66,6   19,6  0,8  26,6   0,2    384,3  
  Alle 41,8  11,7  24,9   2,6  2,0  17,7   40,4  23,4  14,7   3,0    182,2  

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015