Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 14a. Produksjonsinntekter i 1000 kroner pr bruk. Planteprodukter

 

Landsdeler  Bygg  Havre  Hvete  Oljefrø,  Gras-  Poteter  Grønn-  Frukt  Grov-  Andre  Plante-
   Størrelses-           a. korn  frø     saker  og bær  fôr  plante-  produkter
   grupper, daa            o.l.                 produkter  i alt

 

Østlandet                            
Flatbygder                            
  50-99,9 8,7  23,4            90,8  247,7  9,3       379,9  
  100-199,9 67,4  37,4  57,0   0,1    50,8     10,3  1,0   3,9    227,9  
  200-299,9 136,2  47,8  72,5   8,5  15,9     8,1    10,0   0,4    299,4  
  300-499,9 105,6  79,0  151,8   33,7  18,0  25,8   1,3  2,2  26,3       443,7  
  500- 317,3  128,9  326,1   62,5  55,4  108,2   274,6  6,0  52,2       1331,2  
  Alle 177,2  82,4  180,5   33,6  27,9  53,2   107,1  16,1  28,6   0,6    707,2  
Andre bygder                            
  100-199,9 22,6  0,5  18,3       16,3     535,0  8,1       600,8  
  200-299,9 14,7  15,9  6,2   2,2    0,7     11,8  19,5       71,0  
  300-499,9 34,7  44,9  26,1   1,5    67,2   2,2    15,6       192,2  
  500- 124,3  65,7  69,4   16,9    133,3   0,1    37,9       447,6  
  Alle 52,1  35,2  31,4   5,9    64,7   0,6  71,7  21,9       283,5  
Agder og Rogaland                            
Jæren                            
  100-199,9 31,8           -0,4       16,3       47,7  
  200-299,9               284,7    35,0       319,7  
  300-499,9 7,6    3,7       3,8   27,5    31,0       73,6  
  500- 31,7           45,1   21,8    52,5       151,1  
  Alle 18,0    1,0       16,2   265,8    34,9   27,4    363,3  
Andre bygder                            
  100-199,9   2,6       5,8  39,7       12,2       60,3  
  200-299,9            2,0   0,1    13,4       15,5  
  300-499,9 7,6           85,8   30,9    18,1       142,4  
  500-   15,3       4,7  159,0   41,0  0,5  63,0   0,8    284,3  
  Alle 2,3  4,2       2,0  72,0   109,0  5,2  26,5   0,2    221,4  
Vestlandet                            
  35-49,9               7,2  577,1  1,9   0,6    586,8  
  50-99,9            0,1     1002,9  0,4   4,1    1007,5  
  100-199,9 2,8                  13,1   0,1    16,0  
  200-299,9            13,9   4,4  21,0  17,9       57,2  
  300-499,9 12,3              2,8  0,2  26,1       41,4  
  500-            0,3       53,6       53,9  
  Alle 3,9           3,5   2,3  116,0  22,6   0,4    148,7  
Trøndelag                            
Flatbygder                            
  200-299,9 148,7  9,8         5,7   23,4    28,8       216,4  
  300-499,9 221,1  17,0                26,5       264,6  
  500- 262,3  9,5  26,2   6,1           41,6       345,7  
  Alle 213,9  11,6  9,3   2,2    1,2   4,8    31,8       274,8  
Andre bygder                            
  200-299,9 29,4  5,8                21,8       57,0  
  300-499,9 57,9  12,5         64,8   2,7    26,1       164,0  
  500- 32,4  1,5                67,2       101,1  
  Alle 43,7  7,2         28,0   1,2    34,9       115,0  
Nord-Norge                            
  100-199,9                   11,1       11,1  
  200-299,9            23,5       24,3       47,8  
  300-499,9            0,1       24,6   0,1    24,8  
  500- 9,9              0,1  0,1  40,1       50,2  
  Alle 3,6           4,3       28,1       36,0  
Alle bruk                            
  35-49,9   -1,9            845,3  276,1  2,5   71,1    1193,1  
  50-99,9 5,1  5,5  1,8       27,0   38,6  484,9  7,6   1,8    572,3  
  100-199,9 28,4  8,0  14,4     0,6  17,2     83,7  9,7   0,8    162,8  
  200-299,9 37,7  11,9  12,6   1,8  2,5  6,1   19,3  7,0  19,2   0,1    118,2  
  300-499,9 55,7  23,9  32,4   6,6  3,4  29,9   6,2  0,4  24,1       182,6  
  500- 133,2  45,9  97,9   19,4  14,8  66,0   76,5  1,6  49,2   0,1    504,6  
  Alle 67,3  24,2  42,7   8,0  5,9  32,6   51,9  38,2  27,2   2,1    300,1